Hlavná ponuka

Deň farnosti

Deň farnosti, farský deň, odpust svätého Petra a Pavla... akokoľvek nazveme tento deň, stále bude znamenať jediné - Aby boli všetci jedno. V tomto duchu sa niesol tohtoročný deň našej farnosti, uskutočnený v príjemnú slnečnú nedeľu 1. 7. 2018. Tešil sa hojnej účasti ale hlavne Božej prítomnosti.

Slávnosť začala odpustovou svätou omšou o desiatej vo farskom kostole. Celebroval ju predstavený kláštora benediktínov, otec prior Vladimír Kasan, ktorý našej farnosti daroval vzácne relikvie patrónov nášho farského kostola svätého Petra a Pavla. Po svätej omši sme si ich uctili.

Potom nasledovalo príjemné posedenie pri guláši, ktorý bol (ako každý rok) vynikajúci :) a pri chutných koláčikoch od našich gazdiniek, ktoré vždy dbajú o naše hladné žalúdky.

Ako každoročne, ani tento rok nechýbali zábavné hry, upevňujúce a zbližujúce rodiny nielen našej farnosti. Pohľad na tieto rodiny potvrdzoval tohtoročné motto.

Následne sa vo farskom kostole uskutočnili modlitby matiek, adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva, vešpery a pobožnosť k svätému Petrovi a Pavlovi s požehnaním ich relikviami.

Nasledoval koncert farského zboru Te Domine s úžasným repertoárom pod vedením Alenky Polomskej. Po koncerte prezentácia našich birmovancov, pozostávajúca zo zmysluplného prológu, o tom kto je birmovanec, doplnená krátkou no silnou scénkou pod vedením pána kaplána Dávida. Niesla veľké posolstvo o páde človeka a následnom oslobodení všemohúcim Bohom.

Príjemne posedenie pri káve doplnil svojou hudbou James Evans.

Úžasný deň uzatvárala svätá omša v kostolíku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Sme veľmi radi, že sme mohli spolu stráviť tento Bohom požehnaný deň, na ktorý sa každý farník tešil.

Galéria obrázkov