Hlavná ponuka

04.09.2014 6. deň misií

      Ranná sv. omša bola na tému VIERA. Páter Václav zdôraznil, ako je potrebné, aby sme mali vieru v ťažkých životných situáciach, aby sme sa nepoddávali, ale aby sme cez vieru dokázali prijať...

03.09.2014 5. deň misií

      Ranná svätá omša v Novom Smokovci a večerná v Tatranskej Lomnici boli venované téme CIRKEV. Toto slovo dnes nie je populárne a v ľuďoch vzbudzuje rozličné pocity. U niekoho sklamanie z predstaviteľov Cirkvi, u...

02.09.2014 4. deň misií

      Pri rannej svätej omši, na tému SPOVEĎ, sme sa spoločne zamysleli nad hodnotou sviatosti zmierenia, ktorá je v prvom rade stretnutím s Milosrdným Otcom, ktorý nám nechce počítať naše hriechy, ale chce...

01.09.2014 3. deň misií

      Bohatý program prvého septembrového dňa sme začali sv. omšou v Novom Smokovci, ktorú slávil páter Václav na tému HRIECH. Poukázal na zlo, ktoré vládne vo svete cez ľudskú slabosť,...

31.08.2014 2. deň misií

      Dnešnú nedeľu sme vo farnosti naplno prežívali s našimi pátrami.       Stretnutie s mládežou       Po dopoludňajších sv. omšiach s misijnou kázňou v Novom Smokovci sa...

30.08.2014 Začali misie

      Naša farnosť dnes otváracou sv. omšou o 18:00 hod. vo farskom kostole v Novom Smokovci, s privítaním redemptoristov otcov Václava a Michala, vstúpila do požehnaného času misií.       V kostole v...

19.08.2014 Odpustová slávnosť

      17. augusta 2014 o 10:30 sme v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici slávili odpustovú sv. omšu. Hlavným celebrantom bol vdp. Juraj Drobný.       Po ukončení bolo pre všetkých pri...

17.08.2014 Festival radosti

      Na východnom Slovensku, vo Vysokej nad Uhom, sa od štvrtku 14. do pondelka 18. augusta 2014 koná už 6. Festival radosti.       Počas dvoch dní sa aj naši mladí z Vysokých Tatier s...