Hlavná ponuka

Prvé sv. prijímanie

Nedeľa Najsvätejšej Trojice bola dňom prvého svätého prijímania pre 21 detí z našej farnosti.

Želáme im, aby si pocity z tohto okamihu hlboko zapísali do svojich sŕdc. Aby verili, že čokoľvek ich postihne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život.

Galéria obrázkov