Hlavná ponuka

Miništranti v Šaštíne

Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne tohto roku privítala 12. ročník celoslovenskej púte miništrantov. Stretnutia sa zúčastnilo viac než 220 miništrantov z celého Slovenska a tohto roku sa prvýkrát zúčastnili aj tatranskí miništranti. Pre všetkých bohatý program pripravili miestni bratia pavlíni, bratia saleziáni (organizačný tím tábora Tymian) a seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Témou tohtoročnej miništrantskej púte bola odvaha. Mladší účastníci mali v bazilike o tejto téme prednášku, ktorú si pre nich pripravil salezián Jozef Luscoň. Starší miništranti sa mohli na workshopoch dozvedieť o odvahe, o ktorej hovorili hrdinovia súčasnosti: hasiči, záchranári, policajti, vojaci, ale i muži, ktorí pracujú s tými poslednými v spoločnosti a pomáhajú im zaradiť sa do života. Hlavným bodom programu bola slávnostná svätá omša, na ktorej miništrovali všetci prítomní miništranti. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. V homílii si zaspomínal na svoje miništrantské roky, na ktoré má nádherné spomienky. Chlapcov povzbudil, aby sa snažili byť v miništrantskej službe nanajvýš profesionálni a horliví, a aby vedeli prekonať aj prípadné pohŕdanie, ktoré sa im môže dostať od ich ináč zmýšľajúcich rovesníkov. Po obede sa miništranti mohli zapojiť do rôznych súťaží. Svojou prítomnosťou ich až do záveru programu sprevádzal pán arcibiskup Orosch aj don Luscoň. Celý program sa zakončil v bazilike spoločnou adoráciou.

Galéria obrázkov