Hlavná ponuka

Božie Telo

Vo štvrtok 31. mája 2018 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Po slávnostnej svätej omši nasledovala tradičná procesia. Prvé zastavenie bolo už vo farskom kostole v Novom Smokovci. Eucharistická procesia pokračovala so zastaveniami pri Vile Szontagh, potom pri Uhríku a bola zakončená v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci slávnostným spevom Teba Bože chválime.

Galéria obrázkov