Hlavná ponuka

Obnova prvoprijímajúcich

Prvé sväté prijímanie sa nám blíži. Deti sa celý rok na hodine náboženstva vedomostne pripravovali na prijatie Ježiša do svojho vnútra. Túto prípravu sme sa im rozhodli spestriť duchovnou obnovou na fare. Tá sa konala z piatku na sobotu 11. - 12. mája 2018. Okrem sprievodných hier a súťaži, boli deťom adresované tri katechézy. Pán kaplán Dávid si s deťmi pripomenul, aké je dôležité a potrebné žiť s Pánom Ježišom. Pán kaplán Lukáš viedol katechézu zameranú na deväť prvých piatkov, pričom sa deti oboznámili s prisľúbeniami plynúcimi z nich. Pán farár Róbert v katechéze o Eucharistii rozvíjal u prvoprijímajúcich detí lásku a túžbu po Eucharistii. Okrem katechéz, ktoré boli pilierom celej duchovnej obnovy, deti v spoločne strávenom čase vytvárali a prehlbovali priateľstvo. Duchovná obnova bola zakončená svätou omšou obetovanou za nich a za ich rodiny.

Galéria obrázkov