Hlavná ponuka

Kľúč k premene

V nedeľu 29. apríla 2018 sa vo farnosti Vysoké Tatry uskutočnilo muzikálové predstavenie s názvom „Kľúč k premene.“

Mladí z Vysokých Tatier, v rámci prípravy na sviatosť birmovania, dva mesiace nacvičovali spev, choreografiu a samotné stvárnenie celého muzikálu. Hlavnou myšlienkou bolo odhaliť zdanlivú slobodu dnešných mladých ľudí a poukázať na skutočnú slobodu, ktorú môžu nájsť v Kristovi.

Počas celého predstavenia sa prelínali monológy Ježiša s diablom, dobra so zlom. V nich sa odkrýval kontrast slobody. Všetko, čo birmovanci vo svojom živote začali vnímať ako otroctvo, bižutériu hodnôt či dvojtvárnosť, počas predstavenia symbolicky pribili na kríž. Nácviky boli jednou veľkou dvojmesačnou katechézou, počas ktorej spoznávali, aký je Ježiš v ich živote dôležitý, vnímali potrebu rozhodnúť sa preňho a žiť s ním. Samotný muzikál vytvoril z birmovancov partiu mladých ľudí, ktorí pochopili, že spoločným úsilím sa dajú konať veľké veci.

informácia o muzikálovom predstavení tatranských birmovancov odznela v Krátkych správach TV LUX 7.5.2018 v 4:30 minúte:

https://www.tvlux.sk/archiv/play/14839

 

Repríza muzikálu sa konala v Poprade v Kostole sv. Cyrila a Metoda v sobotu 12. mája 2018

 

Galéria obrázkov