Hlavná ponuka

Púť do Wiktorówiek

Miesta, kde si oddýchne myseľ i telo, kde s Bohom rozpráva nielen príroda, ale aj samotná duša, sú vzácne, o to viac, keď ukrývajú aj ďalšie tajomstvá medzi nebom a zemou. Medzi také určite patrí aj pútnické miesto na Wiktorówkach na poľskej strane Tatier, za hraničným prechodom Lysá Poľana.

Naša farnosť Vysoké Tatry, pod duchovným vedením pána kaplána Lukáša Stolárika, zorganizovala 4. 8. 2018 púť na spomínané pútnické miesto, aby sme spolu s Pannou Máriou Kráľovnou Tatier slávili Fatimskú sobotu. Autobus so 40-timi pútnikmi (farníci aj pobytoví hostia) nás odviezol na poľskú stranu – vrch Poroniec. Odtiaľ sme pokračovali pešo po upravenej lesnej ceste. Po hodinovej púti sme dorazili na Rušinovú Poľanu a odtiaľ ešte chodníkom do krásneho lesného údolia Wiktorówki do Sanktuária Kráľovnej Tatier, kde je v hlavnom oltári uložená socha Panny Márie. Za kostolom je studnička s vodou, dar Panny Márie, aj pamätná stena s tabuľkami mien obetiam Tatier a iných hôr.

Fatimskú sobotu v Sanktuáriu Panny Márie Kráľovnej Tatier sme začali rozjímavou modlitbou radostného svätého ruženca, ktorý sme obetovali za našu farnosť, naše rodiny, mládež. Potom nasledovala slávnosť svätej omše. V homílii pán kaplán vyzdvihol úvahu o púti. Veď aj vo Svätom Písme sa píše, ako Panna Mária putovala pešo do hornatého kraja v Judei k svojej príbuznej tete svätej Alžbete.

Na spiatočnej ceste sme navštívili drevený kostolík v Tatranskej Javorine, zasvätený svätej Anne, matke Panny Márie.

Ďakujeme pánu kaplánovi Lukášovi za hlboký duchovný zážitok prežitý pri Panne Máriii Kráľovnej Tatier.

Galéria obrázkov