Hlavná ponuka

Farská púť do Petrohradu

V dňoch 3. - 10. júna 2019 plánujeme farskú púť do Petrohradu.

Ešte stále sú voľné miesta, ktorí by ste mali záujem o túto jedinečnú púť, možnosť prihlásiť sa predlžujeme do 14. 4. 2019.

Chceme vidieť jedinečné stavby a pamätihodnosti Pobaltia a Petrohradu, uctiť si krv tisícok mučeníkov, navštíviť zázračný hrob blahoslavenej Xenie Petrohradskej, veľkej patrónky pokoja v rodinách, i trochu zakúsiť spiritualitu našich východných bratov.

Informačné letáky nájdete na stolíku pri východe z kostola. Prihlásiť sa možno v sakristii.

Galéria obrázkov