Hlavná ponuka

Dobrá novina

Dobrá novina je najväčšia charitatívna zbierka na Slovensku, pri ktorej samotné deti pomáhajú deťom.

Začiatok tohto diela sa datuje v roku 1995, kedy Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) ponúklo biskupskej konferencii Slovenska myšlienku koledovania za krajiny tretieho sveta. Túto iniciáciu podporil vtedajší predseda biskupskej konferencie otec biskup Baláž a jej pokračovanie v sebe nesie neustále požehnanie všetkých biskupov Slovenska.

Deti prichádzajú k ľudom do ich domovov a prajú im hojnosť Božieho požehnania do Nového roka a koledníckou básničkou či pesničkou prosia o finančný dar. Tohto roku sa konal 24. ročník od jej vzniku. Okolo 40 detí našej farnosti sa rozhodlo pomôcť Afrike tým, že v nedeľu 6. 1. 2019 navštívili 94 rodín vo Vysokých Tatrách a vyzbierali 2 277 eur. Týmto štedrým darom pomôžu deťom, mladým a vdovám v Ugande. Na budúci rok chceme v tejto krásnej myšlienke pokračovať. Ako sa zapojiť? Budúci rok v adventom období bude možnosť zapísať sa v tatranských kostoloch na prijatie Dobrej noviny do svojho príbytku a tak sa stať súčasťou tohto veľkého diela lásky.

Galéria obrázkov