Hlavná ponuka

Beh pre Ježiša

Aj tento rok na sme sa opäť stretli a znova sme bežali už náš tradičný novoročný Beh pre Ježiša na Tatranskú Polianku a späť.

Naším cieľom nie je vyhrať, ani si zlepšovať kondíciu. Naším cieľom je ďakovať Bohu, chváliť Pána za všetky dary, ktoré nám dal a prosiť o požehnanie do nastávajúceho roka. Lebo čokoľvek robíme, či bežíme, alebo robíme inú činnosť, robíme to pre Ježiša.

Galéria obrázkov