Hlavná ponuka

Don Titus Zeman v Tatrách

"Písal sa rok 1950 a don Titus učil náboženstvo v Šenkviciach. Keď škola organizovala výlet do Vysokých Tatier, prejavil záujem zúčastniť sa a tak sa tam spolu so žiakmi aj učiteľmi vybral. Zbadala som, že sa od nás v Tatrách na určitý čas vzdialil. Ako som sa neskôr dozvedela, vybral sa do Podolínca, kde boli sústredení a žalárovaní jeho spolubratia saleziáni... Išiel zistiť, ako sa im dá pomôcť. Pamätám sa na ten pobyt v Tatrách dobre, pretože mi chlapci pri guľovačke rozbili okuliare..." Takto opisuje udalosť jedna zo žijúcich vtedajších žiačok, ktorá sa tohto výletu zúčastnila.

Nuž a teraz, po dlhých rokoch sa don Titus opäť vybral na výlet do Vysokých Tatier. Ba tam aj zostal. Duchovní otcovia a veriaci prejavili záujem, aby farnosť Vysoké Tatry dostala relikvie dona Titusa Zemana. Saleziánska provincia im vyhovela a tak im v nedeľu 15. júla 2018 don Jozef Luscoň počas svätej omše odovzdal relikviu dona Titusa Zemana ako aj dekréty o jej pravosti.

Keďže v ten deň bola aj spomienka na pobyt Svätého otca Jána Pavla II. na Sliezskom dome pod Gerlachom (bolo to v júli 1995), o 15.00 hodine bola svätá omša aj tam. Samozrejme, že bol prítomný aj don Zeman...

Na svätých omšiach sa zúčastnilo veľké množstvo farníkov ale aj turistov a za rodinnou atmosférou bolo cítiť aj prítomnosť blahoslaveného dona Titusa Zemana.

Galéria obrázkov