Hlavná ponuka

Farské rady

Vo farnosti Vysoké Tatry sú ustanovené pastoračná a hospodárska rada farnosti (v zmysle odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy), obom predsedá pán farár.
Rady sa schádzajú minimálne raz za štvrťrok, zvyčajne je to podľa aktuálnej potreby častejšie.

Na členov pastoračnej a hospodárskej rady sa môžete obracať so svojimi návrhmi, námetmi, ale i pripomienkami a sťažnosťami na ktorékoľvek oblasti života farnosti.

Farská pastoračná rada:

Za farský úrad
Mgr. Róbert Tokár - farár
Mgr. Lukáš Stolárik - kaplán
Mgr. Dávid Sklarčík - kaplán

Delegovaná členka
ct. sr. Benjamína

Menovaní členovia
Viktor Porubský
Mgr. Jaroslav Michalko
Viera Bradáčová
Eva Puškárová

Zvolení členovia (vo voľbách 4. marca 2018)
Oľga Kaščáková - Štrbské Pleso a Vyšné Hágy
Ing. Katarína Kudasová - Nová a Tatranská Polianka
Monika Kukoľová - Tatranské Zruby, Nový, Starý a Horný Smokovec
Ing. Alžbeta Nedorostová - Tatranské Zruby, Nový, Starý a Horný Smokovec
Agáta Slivová - Dolný Smokovec
Igor Kollega - Dolný Smokovec
Eva Zamečníková - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare
Eva Plučinská - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare

Pastoračná rada poskytuje svoju pomoc pri pastoračnej činnosti vo farnosti. Má poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom. Cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazom a spolupracuje s nimi, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal.

Farská hospodárska rada:

V dňoch 29.1. – 5.2.2017 bola zvolená v tomto zložení:

Jaroslav Kaščák - Štrbské Pleso a Vyšné Hágy
MUDr. Beáta Hlinková - Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby
Pavol Stano - Nový, Starý a Horný Smokovec
MUDr. Peter Kúkoľ - Nový, Starý a Horný Smokovec
Mgr. Stanislav Polomský - Nový, Starý a Horný Smokovec
Štefan Strachan - Dolný Smokovec
Eva Plučinská - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica a Tatranské Matliare
Jozef Grivalský - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica a Tatranské Matliare
Vladimír Dúbravský - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica a Tatranské Matliare

Menovaní členovia
Anna Behulová - Štrbské Pleso a Vyšné Hágy
Marta Perháčová - Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby
Zuzana Bradáčová - Nový, Starý a Horný Smokovec
Marián Macurák - Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica a Tatranské Matliare

 

Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Úzko s ním spolupracuje v hospodárskej oblasti a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitostí. Dáva stanovisko pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostolov, pri prestavbe fary, pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej farnosti a pri iných majetkových a finančných operáciach (v našej farnosti podľa dohody s p. farárom sa vopred vyjadruje ku každému výdavku nad 500 eur). Pravidelne štvrťročne posudzuje hospodárenie, teda príjmy a výdavky farnosti.

Stanovy HRF