Hlavná ponuka

Deň farnosti

Sviatok sv. Petra a Pavla, našich patrónov, sme začali slávnostnou odpustovou svätou omšou. Hlavný celebrant vdp. Mons. Anton Tyrol prišiel k nám zo Spišskej Kapituly, kde pôsobil ako generálny vikár. Povzbudil nás k živej viere, ktorá sa má prejaviť hlavne v našich skutkoch. Na záver odovzdal pani Márii Florkovej zlatú plaketu svätého Martina, ktorú jej udelil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka pri príležitosti jej životného jubilea za tridsaťročnú obetavú službu kostolníčky na Vyšných Hágoch.

Po svätej omši pokračoval deň farnosti. Neprajné počasie nebolo prekážkou dobrej nálady a rodinnej atmosféry. Tešili sme sa zo spoločných hier detí, zo spomienky na minuloročnú farskú púť do Petrohradu, aj z modlitbových stretnutí v kostole. Spolu s veriacimi evanjelickej cirkvi sme sa na záver tohto milého dňa pomodlili za naše mesto, za jeho predstaviteľov a všetkých, čo v ňom bývajú i doň prichádzajú.

Galéria obrázkov