Hlavná ponuka

Farský ping-pong

Už siedmy ročník farského turnaja v stolnom tenise sa uskutočnil v nedeľu 12. mája 2019.

Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov, ktorí odohrali zápasy systémom každý s každým a tak sa i vzájomne povzbudzovali. Všetci príjemne strávili nedeľné popoludnie a víťazi si domov odniesli aj krásne ceny.

Mladšie deti: 1. Esther Evansová 2. Katarína Ďuricová 3. Damián Ďurica

Staršie deti: 1. Denis Bednár 2. Damián Tancoš 3. Pavol Pitoňák

Ženy: 1. Beáta Evansová 2. Monika Kukoľová 3. Mária Pitoňáková

Muži: 1. Mário Kubík 2. Ján Fečík 3. Jaro Kaščák

Galéria obrázkov