Hlavná ponuka

Deň farnosti

Na sviatok sv. Petra a Pavla, v sobotu 29. 6. 2019, sme mali v našej farnosti odpustovú slávnosť a zároveň deň farnosti.

Začali sme svätou omšou o 10.00 hod., ktorú celebroval vdp. ICLic. Peter Majcher, kancelár – riaditeľ biskupského úradu. Poukázal na to, ako svätý Peter a Pavol svojím životom, svojou vierou a oddanosťou Kristovi položili základy nového života. Života lásky k blížnemu, života odpúšťania, života obety, pravdy a spravodlivosti. Položili základy kultúry, rodovej a sociálnej spravodlivosti. Kristus, ktorý ich k tomu povolal, obetoval svoj život, aby Cirkev mohla žiť. Cirkev, kresťanstvo, má úlohu riadiť svet. Teraz je našou úlohou byť Cirkvou a žiť život evanjelia. Teraz svet potrebuje každého jedného z nás, našu vieru, naše svedectvo a náš správny, zodpovedný život.

Deň farnosti, ktorý pokojne môžeme nazvať aj deň našej veľkej rodiny, pokračoval spoločným obedom – výborným gulášom, ktorý pripravili naši zdatní kuchári za výdatnej pomoci obetavých žien. Chutili aj koláčiky, ktoré s láskou napiekli ochotné gazdinky.

Nasledoval dokumentárny film o biskupovi Vojtaššákovi a deti vonku šantili pri rôznych hrách.

Silu mala spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a Litánií k Božskému Srdcu, ktorú viedol pán kaplán Lukáš pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Potešili, povzbudili, pobavili, ale aj poučili sme sa na muzikáli „Radosť je voľba“, ktorý nacvičili naši mladí pod vedením pána kaplána Dávida.

Dobre padla aj kávička pri peknom koncerte Jamesa Evansa. A deti si mohli liezť na lezeckej stene alebo skákať na trampolíne.

Na záver ostáva len skonštatovať, že tohoročný deň farnosti bol opäť lepší, ako ten predchádzajjúci. Vďaka každému jednému členovi farskej rodiny, ktorý prispel akoukoľvek pomocou a obetou k tomu, aby náš spoločný sviatok bol pre nás i pre všetkých návštevníkov taký povzbudzujúci.

Galéria obrázkov