Hlavná ponuka

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Duchovné sväté prijímanie

Pre veriacich, ktorí sledujú svätú omšu prostredníctvom médií, pápež František vyslovil modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti.
Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne.
Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. 
Nech sa tak stane."

_____________________________________________________________________________________________________________________

      Tatranská farnosť sa rozprestiera na úpätí Vysokých Tatier od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu. Farnosť Vysoké Tatry bola zriadená spišským biskupom Jánom Vojtaššákom 1. júla 1943. Na území farnosti sa nachádza päť kostolov a tri kaplnky. K nim sa pridružuje ďalšia kaplnka v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, kde sú rehoľné sestry a samostatný duchovný správca. Bohoslužby sa konajú na siedmich miestach. Po založení farnosti sa stal farským kostolom kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Starom Smokovci. V rokoch 1997 – 2002 bol postavený nový kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorý bol pri slávnostnej posviacke 13. júla 2002 vyhlásený diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom za farský. Kostoly sú v týchto lokalitách: Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica. Kaplnka je zriadená v liečebnom ústave na Vyšných Hágoch, v Tatranskej Polianke a tiež za Mestským úradom v Starom Smokovci. Táto lurdská kaplnka (kedysi zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi) bola prvou murovanou sakrálnou stavbou vo Vysokých Tatrách.

      Farnosť má približne 2400 veriacich kresťanov katolíkov. Vo farnosti pôsobia v súčasnosti traja kňazi - farár s dvoma kaplánmi. Na bohoslužbách sa zúčastňujú tiež pacienti, rekreanti a turisti, ktorí sem prichádzajú posilňovať svoje zdravie a hľadať odpočinok. Nech sú pre všetkých návštevníkov naše tatranské kostoly a bohoslužby príjemným priestorom pre čerpanie duchovných i telesných síl.