Hlavná ponuka

Diecézna škola viery III.

7. Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

7. Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

7. Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Podcasty k roku svätého Jozefa

Opatrenia COVID:

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Platí od 1. októbra 2020 až do odvolania.

Biskupi zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách. Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Zároveň prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.
Ťažkosti spojené s obmedzeniami treba teraz spoločne obetovať za koniec koronakrízy.

Sväté omše prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov:

TV LUX od 1. októbra 2020 až do odvolania prinesie sväté omše v mimoriadnych časoch:
              od pondelka do soboty o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30
V Rádiu LUMEN budú priame prenosy svätých omší vždy o 8:30 a o 18:00

_______________________________________________________________________________________

Duchovné sväté prijímanie

Pre veriacich, ktorí sledujú svätú omšu prostredníctvom médií, pápež František vyslovil modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti.
Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne.
Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. 
Nech sa tak stane."

_____________________________________________________________________________________________________________________

      Tatranská farnosť sa rozprestiera na úpätí Vysokých Tatier od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu. Farnosť Vysoké Tatry bola zriadená spišským biskupom Jánom Vojtaššákom 1. júla 1943. Na území farnosti sa nachádza päť kostolov a tri kaplnky. K nim sa pridružuje ďalšia kaplnka v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, kde sú rehoľné sestry a samostatný duchovný správca. Bohoslužby sa konajú na siedmich miestach. Po založení farnosti sa stal farským kostolom kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Starom Smokovci. V rokoch 1997 – 2002 bol postavený nový kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorý bol pri slávnostnej posviacke 13. júla 2002 vyhlásený diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom za farský. Kostoly sú v týchto lokalitách: Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica. Kaplnka je zriadená v liečebnom ústave na Vyšných Hágoch, v Tatranskej Polianke a tiež za Mestským úradom v Starom Smokovci. Táto lurdská kaplnka (kedysi zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi) bola prvou murovanou sakrálnou stavbou vo Vysokých Tatrách.

      Farnosť má približne 2400 veriacich kresťanov katolíkov. Vo farnosti pôsobia v súčasnosti traja kňazi - farár s dvoma kaplánmi. Na bohoslužbách sa zúčastňujú tiež pacienti, rekreanti a turisti, ktorí sem prichádzajú posilňovať svoje zdravie a hľadať odpočinok. Nech sú pre všetkých návštevníkov naše tatranské kostoly a bohoslužby príjemným priestorom pre čerpanie duchovných i telesných síl.