Hlavná ponuka

Pripravujeme

Manželské večery

Od 12. 1. 2020 znovu ponúkame kurz manželských večerov. Kurz je určený pre všetky manželské páry, ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú náročným obdobím. Je dobrou investíciou do manželstva, ktoré je vystavené mnohým útokom tejto doby. Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí. Začína vždy dobrou večerou v príjemnom prostredí a pokračuje prednáškou s aktivitami.

Tento náš kurz bude prebiehať počas nedieľ v hoteli „Morava“ v Tatranskej Lomnici. Prihlásiť sa môžete na fare alebo v sakristii. Viac informácií na www.manzelskevecery.sk.

Kurz prípravy na manželstvo