Hlavná ponuka

Pripravujeme

Odpust v Tatranskej Lomnici

Odpustová slávnosť v Tatranskej Lomnici bude v nedeľu 19.8.2018 o 10:30 hod.

Kostol v Tatranskej Lomnici je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie (slávnosť každoročne 15. augusta).

Farský tábor pre staršie deti

V dňoch 20. – 24.8.2018 plánujeme denný farský tábor pre deti vo veku 8 – 14 rokov. Ktorí chcete svoje deti umiestniť do tohto tábora, prosím, odovzdajte vyplnené prihlášky do nedele 5.8.2018 na fare. Prihlášky nájdete v sakristii, aj na našej webovej stránke: www.rkctatry.sk. 

Sviatosť birmovania

V nedeľu 7. októbra 2018 bude v našej farnosti birmovka. Pripravujú sa na ňu naši mladí, ktorí potrebujú našu pomoc. Potrebujú zažiť láskavé prijatie Pána Boha, vyliatie Jeho darov Ducha Svätého. Sú budúcnosťou našej farnosti. Prosíme o modlitby. Každý deň do birmovky sa o 20:00 hod. zjednoťme v modlitbe za našich birmovancov. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.