Hlavná ponuka

Pripravujeme

V sobotu 26. 1. 2019 o 12.00 hod. bude v zimnom štadióne v Ružomberku charitatívny hokejový turnaj kňazov.

Kto chcete podporiť našich kňazov a zúčastniť sa tohto vysoko profesionálneho, benefičného, svetovo uznávaného šampionátu s interdiecéznou účasťou, prihláste sa prosím v sakristii.

Farská púť do Petrohradu

V dňoch 3. - 10. 6. 2019 organizujeme farskú púť do Petrohradu a kresťanského Pobaltia. Svätý otec Ján Pavol II. hovoril o dvoch pľúcach jednej Cirkvi – východnej a západnej. Chceme sa nechať nadchnúť spiritualitou východnej cirkvi a zároveň si uctiť tisícky jej mučeníkov.

Bližšie informácie nájdete na nástenke, prípadne letáčiky si môžete zobrať zo stolíka vzadu v kostole. Prihlásiť na púť sa môžete v sakristii.

Pobaltie a Petrohrad - program farskej púte 2019