Hlavná ponuka

Pripravujeme

Odpust v Tatranskej Lomnici

Odpustovú slávnosť „Nanebovzatia Panny Márie“ v Tatranskej Lomnici budeme sláviť na vlastný deň odpustu a to v sobotu 15. 8. 2020 o 10:30 hod.

Diecézna škola viery II. - 8. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. - 8. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. - 7. a 10. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať.

Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.

Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r.

Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár