Hlavná ponuka

Pripravujeme

Charitatívny beh Mary's meals

V sobotu 19. 9. 2020 o 10:00 hod. sa v parku v Tatranskej Lomnici uskutoční 2. ročník charitatívneho behu Mary’s meals. Každý účastník svojím štartovným 18,30 eur zabezpečí pre jedno dieťa žijúce v extrémnej chudobe v Afrike jedlo v škole na celý školský rok a uľahčí mu tak získať vzdelanie. Tento rok sa lomnický beh pobeží v limitovanom počte 100 účastníkov, ale do virtuálneho behu sa môže zapojiť každý - behom či chôdzou na akúkoľvek vzdialenosť, kdekoľvek na svete. Viac informácií a registrácia na www.charityrun.sk

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. 9. do 24. 10. 2020. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu.

Diecézna škola viery II. - 8. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. - 8. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. - 7. a 10. Božie prikázanie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať.

Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.

Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r.

Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár