Hlavná ponuka

Duchovné sväté prijímanie

Počas prenosov omší povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu:

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

      Tatranská farnosť sa rozprestiera na úpätí Vysokých Tatier od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu. Farnosť Vysoké Tatry bola zriadená spišským biskupom Jánom Vojtaššákom 1. júla 1943. Na území farnosti sa nachádza päť kostolov a tri kaplnky. K nim sa pridružuje ďalšia kaplnka v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, kde sú rehoľné sestry a samostatný duchovný správca. Bohoslužby sa konajú na siedmich miestach. Po založení farnosti sa stal farským kostolom kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Starom Smokovci. V rokoch 1997 – 2002 bol postavený nový kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorý bol pri slávnostnej posviacke 13. júla 2002 vyhlásený diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom za farský. Kostoly sú v týchto lokalitách: Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica. Kaplnka je zriadená v liečebnom ústave na Vyšných Hágoch, v Tatranskej Polianke a tiež za Mestským úradom v Starom Smokovci. Táto lurdská kaplnka (kedysi zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi) bola prvou murovanou sakrálnou stavbou vo Vysokých Tatrách.

      Farnosť má približne 2400 veriacich kresťanov katolíkov. Vo farnosti pôsobia v súčasnosti traja kňazi - farár s dvoma kaplánmi. Na bohoslužbách sa zúčastňujú tiež pacienti, rekreanti a turisti, ktorí sem prichádzajú posilňovať svoje zdravie a hľadať odpočinok. Nech sú pre všetkých návštevníkov naše tatranské kostoly a bohoslužby príjemným priestorom pre čerpanie duchovných i telesných síl.