Hlavná ponuka

Kňazi vo farnosti

Farár

Róbert Tokár

Dátum narodenia: 03. 06. 1974
Dátum ordinácie:  20. 06. 1998
Rodák: Krivá

História pôsobenia:
01. 07. 1998 - kaplán v Námestove
01. 11. 2001 - správca farnosti Veľké Borové
01. 08. 2012 - farár vo Vysokých Tatrách

Kapláni

Pavol Garbiar

Dátum narodenia: 10. 04. 1981
Dátum ordinácie:   21. 06. 2008
Rodák: Liesek

História pôsobenia:
21. 06. 2008 - kaplán v Kežmarku
01. 07. 2011 - kaplán v Spišskej Novej Vsi
08. 07. 2014 - kaplán v Spišskej Kapitule

01. 08. 2015 - kaplán v Ružomberku
10. 07. 2018 - kaplán v Námestove
09. 07. 2019 - kaplán v Okoličnom

15. 09. 2019 - kaplán vo Vysokých Tatrách