Hlavná ponuka

Pripravujeme

Zaplavme nebo modlitbami

Všetkých veriacich našej farnosti ešte pozývame zjednotiť sa v modlitbe v našej farskej pôstnej aktivite „Zaplavme nebo modlitbami“.

Tých, čo ste sa zapojili prosíme, aby ste stužky priniesli do ktoréhokoľvek kostola v našej farnosti kedykoľvek počas týždňa.

Brožúrku „Zaplavme nebo modlitbami“, ponúkame aj samostatne, nájdete ju na stolíku pri východe z kostola. Výrobná cena je 1,- €.

Säté omše pre mládež

Počas školského roka každý druhý piatok budú o 20:00 hod. vo farskom kostole v Novom Smokovci sv. omše pre mladých a za mladých.

Všetkých mladých na tieto sv. omše srdečne pozývame.

Začíname v piatok 22. marca 2019.

Modlitba krížovej cesty

Krížovú cestu sa budeme modliť v Novom Smokovci v piatok a nedeľu o 16:15, v Tatranskej Lomnici v piatok o 17:15, v nedeľu o 9:45.

Farská púť do Petrohradu

V dňoch 3. - 10. 6. 2019 organizujeme farskú púť do Petrohradu a kresťanského Pobaltia. Svätý otec Ján Pavol II. hovoril o dvoch pľúcach jednej Cirkvi – východnej a západnej. Chceme sa nechať nadchnúť spiritualitou východnej cirkvi a zároveň si uctiť tisícky jej mučeníkov.

Bližšie informácie nájdete na nástenke, prípadne letáčiky si môžete zobrať zo stolíka vzadu v kostole. Prihlásiť na púť sa môžete v sakristii.

Pobaltie a Petrohrad - program farskej púte 2019