Hlavná ponuka

Pripravujeme

Modlitby chvál

V nedeľu 23. 9. 2018 o 18:00 hod. budú vo farskom kostole v Novom Smokovci chvály s Jamesom Evansom. Všetkých srdečne pozývame.

40 dní modlitieb a pôstu za kňazov

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2018. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Zapísať sa môžete do zoznamu, ktorý bude umiestnený v kostole v Novom Smokovci do 6.10.2018 a v kostole v Tatranskej Lomnici bude od 7.10.2018

Sviatosť birmovania

V nedeľu 7. 10. 2018 bude v našej farnosti birmovka. Pripravujú sa na ňu naši mladí, ktorí potrebujú našu pomoc. Potrebujú zažiť láskavé prijatie Pána Boha, vyliatie Jeho darov Ducha Svätého. Sú budúcnosťou našej farnosti. Prosíme o modlitby. Každý deň do birmovky sa o 20:00 hod. zjednoťme v modlitbe za našich birmovancov. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.