Hlavná ponuka

Pripravujeme

Pôstna aktivita „A uvidíte Syna človeka“

Blíži sa pôstne obdobie, v ktorom Vám chceme ponúknuť aktivitu s názvom „A uvidíte Syna človeka.“ Jej cieľom je v tomto Roku Božieho slova bližšie spoznať Ježiša Krista „uvidieť Jeho tvár“ a to prostredníctvom čítania a meditácie najstaršieho evanjelia – teda podľa svätého Marka a s pomocou hlbokých mužov Ducha - Cirkevných Otcov.

Je pripravená brožúrka, v ktorej je evanjelium svätého Marka rozdelené na 40 dní. Ku každej časti je vzácny komentár cirkevných Otcov a usmernenia k meditácii a predsavzatiu. Každý deň pôstu si účastník prečíta kúsok evanjelia, rozjíma nad ním a určí si predsavzatie.

Okrem toho Vy, ktorí pravidelne navštevujete naše kostoly a máte ochotu a zodpovednosť sa zapojiť, dostanete zároveň obálky, kde bude 40 samolepiek. Každá samolepka symbolizuje jeden deň, kedy prečítate daný text evanjelia. Najneskôr vždy v nedeľu donesiete príslušný počet samolepiek do kostola a vhodíte ho do krabičky na stolíku. V kostole v Novom Smokovci bude veľký banner, na ktorý sa budú lepiť samolepky, ktoré prinesiete. Takto na spôsob puzzle budeme spoločne vytvárať tvár Ježiša Krista. Preto je dôležité, aby samolepky zobrali len tí z Vás, ktorí pravidelne navštevujete naše kostoly a ste ochotní so zodpovednosťou urobiť niečo pre svoj vzťah s Ježišom Kristom v tomto pôste.

Veľmi srdečne Vás všetkých chceme k tejto aktivite pozvať a povzbudiť. Odkrývajme spolu Kristovu tvár, veď On za nás trpel a bol ukrižovaný. Spoznávajme spolu Jeho lásku a Jeho milostivý pohľad.

Brožúrky budú pre každého k zakúpeniu na stolíku vzadu v kostole. Tí, ktorí navštevujete naše kostoly a pripojíte sa, v nedeľu 23.2.2020 na konci sv. omše, vpredu pred oltárom túto knižku dostanete a zároveň k nej obálku so samolepkami.

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 1. 3. 2020 o 17.00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.

Kurz prípravy na manželstvo