Hlavná ponuka

Pripravujeme

Farské tábory pre deti

Cez prázdniny organizujeme farské letné tábory pre deti:

Denný tábor pre deti od 3-7 rokov v termíne 23.-27.7.

denný tábor pre deti od 8-15 rokov v termíne 20.-24.8.

 

Prihlášky nájdete v rubrike "Pre deti"

Sviatosť birmovania

V nedeľu 7. októbra 2018 plánujeme v našej farnosti vyslúženie sviatosti birmovania. Prihlásilo sa 40 birmovancov. Sú to naši mladí ľudia, ktorí akútne potrebujú naše modlitby.

Od nedele 5.11.2017 budeme sv. omšu v nedeľu ráno o 8.00 hod. vo farskom kostole slúžiť za konkrétneho birmovanca a jeho rodinu.

Všetkých vás úprimne prosíme o modlitby za našich birmovancov.