Hlavná ponuka

Božie Telo

Na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa vo štvrtok 3. 6. 2021 v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici uskutočnila Eucharistická procesia. Takto sme vzdali úctu Kristovi, prítomnému v Eucharistii a spoločne vyprosovali požehnanie pre obyvateľov Vysokých Tatier.

Galéria obrázkov