Hlavná ponuka

27.12.2017 Slovenské Vianoce

V stredu 27.12.2017 o 19:00 hod. sme v kostole v Novom Smokovci privítali vzácnych hostí, ktorí nám predviedli literárno-hudobné podujatie pod názvom „Slovenské Vianoce“.Vianočná poézia Pavla Orságha...

17.12.2017 Predvianočný koncert

Na tretiu adventnú nedeľu "radostnú" sa vo farskom kostole v Novom Smokovci predstavil spevácky zbor CSERMELY, ktorý predniesol vianočné skladby svetových autorov interpretované vo viacerých jazykoch: slovensky, česky, latinsky, maďarsky,...

12.12.2017 Predvianočné stretnutie

Ako je už tradíciou, aj tento rok sa zišli naši starší a osamelí farníci na predvianočnom stretnutí. Začali o 11:00 hod. sv. omšou v kostole v Novom Smokovci a potom prijali pozvanie pána primátora Mesta Vysoké...

10.12.2017 Roráty

V adventnom čase sme sa zavčas rána stretávali v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici na rorátnych svätých omšiach – čo je adventná liturgia očakávania Mesiáša s pripomienkou jeho Matky. Sväté omše sa...

10.12.2017 Osvienčim a Krakov

Všetci traja kňazi našej farnosti putovali v sobotu 9. decembra 2017 s birmovancami a mládežou do Osvienčimu. Tam sa zastavili aj na mieste, kde zahynul Maximilián Mária Kolbe, ktorý obetoval svoj život tým, že nahradil väzňa, ktorý...

08.12.2017 Starosmokovecký odpust

Aj v najťažších chvíľach človek môže nachádzať silu a posilu v modlitbe a ten nástroj, ktorý máme ako zbraň, je svätý ruženec. Prežívame sté výročie fatimského zjavenia. Božia Matka nás...

06.12.2017 Mikuláš

Svätý Mikuláš neobišiel deti z tatranskej farnosti ani tento rok. V stredu 6. decembra 2017 prišiel do farského kostola v Novom Smokovci, aby im porozprával príbeh o troch grošoch. Nakoniec každému dieťaťu tri...

26.11.2017 Záver Fatimského roka

Nedeľa Krista Kráľa 26.11.2017 v našej farnosti neznamenala len ukončenie liturgického roka. Keďže sme si celý rok pripomínali storočnicu fatimských zjavení, vrcholom čoho bola aj naša farská púť v septembri, rozhodli sme...