Hlavná ponuka

12.10.2014 Odpustová slávnosť vo Vyšných Hágoch

      Pri príležitosti sviatku Svätej Terézie z Lisieux bola 12. októbra 2014 odpustová slávnosť spojená s poďakovaním všetkým zamestnancom Národného ústavu tuberkulózy,...

28.09.2014 Púť do Medžugoria

      V dňoch 21. – 27.9.2014 sa uskutočnila púť z našej farnosti do Medžugoria. Mnohí pútnici navštívili toto milostivé miesto po prvýkrát. Prežili sme päť nádherných dní v tomto...

20.09.2014 Svätá omša pri chate Plesnivec

      Ak ešte stále neveríte na silu viery a modlitby, tak posúďte sami.       Pred obedom 20. septembra sme vykročili na ďalšiu z „horských“ svätých omší. Tentoraz...

15.09.2014 Odpust v Tatranskej Polianke

      Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v Tatranskej Polianke zišlo pozdraviť svoju patrónku také množstvo veriacich, že ich priestor kaplnky nemohol pojať. Pozvanie nášho pána farára Róberta...

13.09.2014 Svätá omša na Kôprovskom štíte

      Hory sú zaiste jedným z najkrajších chrámov sveta. Na jednu svätú omšu do takéhoto chrámu sme sa vybrali i my v sobotu 13.9.2014, a to na avizovanú svätú omšu na...

07.09.2014 Záver misií

      Dnes sa končia misie v našej farnosti. Boh nám nimi ponúkol osobitné milosti. Vieru, nádej, lásku. Misionári zvestovali radostnú zvesť evanjelia. Na rannej sv.omši páter Martin pripomenul, že misie...

06.09.2014 8. deň misií

      V rannej misijnej kázni na tému MODLITBA sa páter Martin zamyslel nad podobenstvom o farizejovi a mýtnikovi. Podľa Lukáša 18, 9-14 farizej, posadnutý svojou vlastnou cnosťou, je protikladom vyberača daní, ktorý...

05.09.2014 7. deň misií

      Piatok, deň Utrpenia Pána. Misijná kázeň pátra Martina pri rannej sv.omši bola zameraná práve na UTRPENIE. Sú rôzne cesty životom – široké, úzke, pohodlné i ťažké. Aj...