Hlavná ponuka

08.02.2015 Farský ples

      Fašiangy sú časom zábavy a my sme si ju tohto roku užili na 3. farskom batôžkovom plese v sobotu 7. februára 2015.       Veľmi radi sme sa stretli a spoločne zabavili ako jedna rodina. Dochuti sme si zatancovali pri...

01.02.2015 Bál svätých

      Farská budova sa 1. februára poobede premenila na miesto, kam sa všetci túžime dostať. Už tretí rok sme organizovali Bál svätých a biblických postáv.       Deti z našej farnosti...

01.01.2015 Beh pre Ježiša

      Aj na začiatku tohto nového roka sme bežali s Ježišom a pre Ježiša.       Už tretíkrát sme sa zúčastnili tohto behu a tak sme aj takýmto spôsobom ukázali, že patríme Ježišovi. On...

09.01.2015 Dobrá novina

      Aj naša farnosť sa zúčastnila koledovania s Dobrou novinou. Bol to už 3. ročník koledovania v našej farnosti.       27. december bol pre detičky dňom plným zážitkov a radosti z pocitu, že sme pomohli deťom v...

01.01.2015 Záver roka

      V posledný deň roku sme bilancovali a prišli sme sa poďakovať za prežitý čas, ktorým nás Nebeský Otec obdaroval.        Pred Sviatosťou oltárnou sme prosili o silu, aby sme dokázali...

30.12.2014 Svetlo prežiarilo tmu

      Vo farskom kostole v Novom Smokovci účinkovala skupina K:MUSIC a jej hostia. Predstavili krásny a bohatý kultúrny program v duchu vianočnej atmosféry. Na koncerte zazneli piesne s vianočnou tematikou, tradičné koledy v novom...

28.12.2014 Jasličková pobožnosť

      V nedeľu 28. decembra, na sviatok Svätej rodiny, sa vo farskom kostole v Novom Smokovci konala jasličková pobožnosť v podaní našich detí. Piesňami i básňami priblížili tajomstvo narodenia malého Ježiška a...

25.12.2014 Betlehem v Novom Smokovci

      Pri polnočnej sv. omši náš pohľad bol upriamený na nový betlehem, ktorý je vo farskom kostole v Novom Smokovci. Veľkým prekvapením bol počet postáv v betleheme. Ďakujeme darcovi betlehema za tento dar.