Hlavná ponuka

14.09.2017 Krížová cesta za kňazov

V podvečer sviatku Povýšenia sv. Kríža sme sa cestou na peknú vyhliadku nad Starým Smokovcom modlili krížovú cestu za kňazov. Bola zostavená z myšlienok blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Podľa príkladu sestry Zdenky...

09.09.2017 Sv. omša pod Ostrvou

Septembrovú "horskú" svätú omšu slúžil v sedle pod Ostrvou pán farár Róbert Tokár spolu s kaplánom pre Horskú záchrannú službu Jánom Dubeckým.

26.08.2017 Púť do Lučivnej

V našej diecéze slávime jubilejný rok svätého Martina – patróna Spišskej diecézy. Najbližší kostol zasvätený tomuto patrónovi sa nachádza v Lučivnej. V sobotu 26.8.2017 sme sa tam z...

13.08.2017 Odpust v Tatr. Lomnici

Nedeľa 13. 8. 2017 bola v Tatranskej Lomnici odpustovým dňom. Prelát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem, opát premonštrátskeho kláštora v Jasove nám priblížil List Efezanom, v ktorom svätý Pavol...

13.08.2017 Sv. omša na Zbojníčke

V sobotu 12. augusta 2017 popoludní bola slávená svätá omša pri Zbojníckej chate. Celebroval ju Lukáš Stolárik, kaplán vo Vysokých Tatrách spolu s Jánom Dubeckým, kaplánom Horskej...

24.07.2017 Sv. omša na Téryho

Prvú z "horských" svätých omší v tejto letnej sezóne slúžili pri Téryho chate v sobotu 22. 7. 2017 pán kaplán Dávid Sklarčík a kaplán pre Horskú záchrannú službu Ján...

24.07.2017 Výročie posvätenia

Pätnásť rokov uplynulo 13. 7. 2017 od konsekrácie farského kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci. Ďakovnú svätú omšu za všetkých dobrodincov kostola slúžil vdp. doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. v nedeľu 16....

09.07.2017 Spomienka

Na sv. Jána Pavla II. sme si spomenuli slávením sv. omše pri Sliezskom dome v nedeľu 9. 7. 2017. Hlavným celebrantom bol Mgr. František Janečko, rodák zo Štrbského Plesa, ktorý pôsobí v oravskej obci...