Hlavná ponuka

Godzone 2018

Počas týždňa venovaného mladým v Cirkvi, sa v tomto roku, po desiatykrát, Konferencia biskupov Slovenska rozhodla spustiť Godzone Tour 2018. V Poprade sa konala 12. novembra 2018.

Keďže Godzone projekt patrí medzi najlepší a najväčší evanjelizačný program, ktorý na Slovensku máme, rozhodli sme sa aj tento rok byť účastní tohto veľkého diela. 28 členná partia mladých z Tatier sa spustila o pár výškových metrov smerom dole, aby počas trojhodinového vystúpenia a intenzívnej modlitby mohla duchovne vystúpiť hore. Pevne veríme, že sme načerpali a povzbudili sa vo viere. Tohtoročná téma sa niesla v motte „Chceme VIAC“. Dal by Pán Boh, aby sme vedeli žiť VIAC Jeho prítomnosti i v našich každodenných situáciách.

Galéria obrázkov