Hlavná ponuka

Birmovanci na kurze Filip

Záverečnou časťou prípravy bol plánovaný evanjelizačný program s názvom „Kurz Filip“. Uskutočnil sa v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou počas posledného víkendu pred sviatosťou birmovania. Účasť bola pre všetkých birmovancov povinná. Mentorom kurzu bol katolícky kňaz Branislav Kožuch, riaditeľ občianskeho združenia VIAC, ktorý sa birmovancom venoval spolu s otcom Matúšom Reinerom a animátormi centra Terezou, Mišom, Dávidom a Filipom. Navštíviť a povzbudiť birmovancov boli i obaja naši páni kapláni spolu s pánom farárom.
Všetkým patrí veľká vďaka za tento požehnaný čas, ktorý bude veríme rezonovať v srdciach našich birmovancov a "semienko padlo do úrodnej pôdy".

Galéria obrázkov