Hlavná ponuka

01.01.2018 Koledníci z Oravy

31.12.2017 Koleda

Kňazi našej farnosti sa s miništrantami v období vianočných sviatkov vybrali do príbytkov svojich veriacich, aby ich požehnali. Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Úkon požehnania príbytku...

27.12.2017 Slovenské Vianoce

V stredu 27.12.2017 o 19:00 hod. sme v kostole v Novom Smokovci privítali vzácnych hostí, ktorí nám predviedli literárno-hudobné podujatie pod názvom „Slovenské Vianoce“.Vianočná poézia Pavla Orságha...

17.12.2017 Predvianočný koncert

Na tretiu adventnú nedeľu "radostnú" sa vo farskom kostole v Novom Smokovci predstavil spevácky zbor CSERMELY, ktorý predniesol vianočné skladby svetových autorov interpretované vo viacerých jazykoch: slovensky, česky, latinsky, maďarsky,...

12.12.2017 Predvianočné stretnutie

Ako je už tradíciou, aj tento rok sa zišli naši starší a osamelí farníci na predvianočnom stretnutí. Začali o 11:00 hod. sv. omšou v kostole v Novom Smokovci a potom prijali pozvanie pána primátora Mesta Vysoké...

10.12.2017 Roráty

V adventnom čase sme sa zavčas rána stretávali v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici na rorátnych svätých omšiach – čo je adventná liturgia očakávania Mesiáša s pripomienkou jeho Matky. Sväté omše sa...

10.12.2017 Osvienčim a Krakov

Všetci traja kňazi našej farnosti putovali v sobotu 9. decembra 2017 s birmovancami a mládežou do Osvienčimu. Tam sa zastavili aj na mieste, kde zahynul Maximilián Mária Kolbe, ktorý obetoval svoj život tým, že nahradil väzňa, ktorý...

08.12.2017 Starosmokovecký odpust

Aj v najťažších chvíľach človek môže nachádzať silu a posilu v modlitbe a ten nástroj, ktorý máme ako zbraň, je svätý ruženec. Prežívame sté výročie fatimského zjavenia. Božia Matka nás...