Hlavná ponuka

06.01.2019 Dobrá novina

Dobrá novina je najväčšia charitatívna zbierka na Slovensku, pri ktorej samotné deti pomáhajú deťom. Začiatok tohto diela sa datuje v roku 1995, kedy Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) ponúklo biskupskej...

03.01.2019 Lyžovačka na Orave

01.01.2019 Beh pre Ježiša

Aj tento rok na sme sa opäť stretli a znova sme bežali už náš tradičný novoročný Beh pre Ježiša na Tatranskú Polianku a späť. Naším cieľom nie je vyhrať, ani si zlepšovať kondíciu. Naším cieľom...

30.12.2018 Koncert zboru LAUDAMUS

Aj v tohoročnom vianočnom období pripravilo mesto Vysoké Tatry vo farskom kostole v Novom Smokovci koncert. Vystúpil miešaný spevácky zbor LAUDAMUS zo Svitu, za sprievodu organu, dirigoval Mgr. Peter Čapó, DiS. art. Koncert bol doplnený...

26.12.2018 Jasličková pobožnosť

17.12.2018 Odpust v Starom Smokovci

Vysoké končiare, ktoré človeka približujú k Bohu, nielen fyzicky ale aj duchovne, sú symbolom Panny Márie. Tu v horách možno vnímať čistotu a krásu Božieho stvoriteľského diela. A vieme, že najbližšie zo...

30.11.2018 Organový koncert

V piatok podvečer, pred prvou adventnou nedeľou, zazneli v kostole v Novom Smokovci organové skladby doplnené spevom a hrou na barokovú trúbku i klarinu. Predstavili sa nám mladí umelci pôsobiaci v Košiciach – organista Ján Fic,...

25.11.2018 Darovanie krvi

V nedeľu 25. 11. 2018, na sviatok Krista Kráľa, sa na fare v Novom Smokovci už po trinástykrát uskutočnila akcia darovanie krvi. Nazbieralo sa 27 darcov najvzácnejšej tekutiny. Patrí im veľká vďaka, rovnako ako aj pracovníkom...