Hlavná ponuka

Sviatosť manželstva

     

      Manželstvo môžete uzavrieť v našej farnosti každú sobotu (okrem adventného a pôstneho obdobia) vo farskom kostole v Novom Smokovci alebo na filiálkach v Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Polianke, Dolnom Smokovci a Tatranskej Lomnici.

• Prihlásenie na uzavretie sviatosti manželstva
Snúbenci, ktorí chcú uzatvoriť sviatosť manželstva sa môžu prihlásiť na fare v Novom Smokovci, minimálne pol roka pred sobášom (Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy s. 41).

• Predmanželská príprava
Podľa nariadenia Druhej synody Spišskej diecézy majú snúbenci absolvovať predmanželskú prípravu tvorenú piatimi stretnutiami s témami: vierouka, mravouka, manželská etika, komunikácia medzi manželmi a liturgický obrad. Tieto stretnutia sa v našej farnosti konajú vždy na prvú sobotu v mesiaci od 9.00 do 12.00 na fare.