Hlavná ponuka

Starý Smokovec

 

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

      Kostol v Starom Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Staršia kaplnka, zasvätená sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, ktorú dal postaviť spišský veľprepošt Biacovský, už totiž dlhší čas nevyhovovala kvôli malej kapacite. Projekt vyhotovil architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty.

      Nový kostol bol postavený vo vysokohorskom alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo. To znamená, že konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Štíty kostola sú bohato vyrezávané a zdobené. Strecha tvorí zároveň aj klenbu kostola. Architektúra je komponovaná v neogotickom štýle a svojou kompozíciou vynikajúco zapadá do vysokohorského prostredia. Je opravdivým skvostom a patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách.

      Vnútorné stolárske práce boli zadané renomovanej firme G. A. Weisz, ktorá medzi inými zariadila aj kostol v Dolnom Kubíne. Práce na stavbe kostola pokračovali pomerne rýchlo. Budova kostola stála 15 000 florénov. Slávnostná posviacka kostola sa uskutočnila 26. augusta 1888. Bol zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, odpustová slávnosť sa slávi 8. decembra. V priečnej lodi bola rok po posviacke kostola inštalovaná vitráž znázorňujúca Svätú Rodinu a sv. Juraja. Na vitráži znázorňujúcej sv. Juraja je erb biskupa Juraja Császku. Oltár zdobí socha gotickej Madony z Ruskinoviec, ktorej originál je v Národnom múzeu v Bratislave. Faksimile Madony vytvorila prof. Mária Spoločníkova z Košíc v roku 1983.

      Steny kostola boli pôvodne pomaľované sýtymi farbami, znázorňujúce závesy navlečené na krúžkoch na tyči, pričom prevládala farba bordovo-červená a modrá. Medzi drevenými konicami na stenách boli svetložltou a hnedou farbou vymaľované rovnoramenné kríže. V roku 1977 sa začali realizovať farebné vitráže, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou. Do roku 1979 boli vitráže osadené na všetky okná. Následne boli steny vnútri natreté na bielo, čím vynikla aj krása drevenej konštrukcie, ktorá vytvára veniec po celom obvode kostola. Celková výzdoba je komponovaná tak, aby priamo zapadala do jednej z najväčších turistických lokalít Slovenska, ktoré navštevuje množstvo ľudí z celého sveta. Preto svätci, znázornení na vitrážach okien, predstavujú univerzálnosť celej Cirkvi.

      V roku 1929 v noci z 9. na 10. augusta udrel do kostola blesk a vážne ho poškodil. Problémy nastali aj s pôvodnou vežou, ktorá sa kvôli slabým základom naklonila. V roku 1932 bola veža demontovaná a nad vchodom bol urobený jednoduchý prístrešok. V roku 1959 kostol rekonštruovali a bola postavená aj nová veža.

      V roku 1981 bol postavený v kostole nový píšťalový organ, ktorý vybudoval organársky majster z Brna pán František Holčapek so svojimi spolupracovníkmi.

      Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995, kedy navštívil aj Vysoké Tatry, bol kostol zvonku znovu reštaurovaný a vymaľovaný. Kostol je vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam, zvlášť dažďu so silným vetrom, ktoré narúšajú najmä omietky a aj drevené časti exteriéru. Počas víchrice v roku 2004 boli omietky dosť silno poškodené. Kostol bol preto v roku 2008 zvonku renovovaný. Boli vymenené niektoré prehnité drevené časti, inštalované nové žľaby a vymaľované steny i drevená konštrukcia.

Mapa