Hlavná ponuka

Pripravujeme

Modlitby za mesto

V nedeľu 29.1.2023 o 16:00 hod. do Nového Smokovca pozývame na modlitby za naše mesto Vysoké Tatry.

Adorácia Taizé a Nikodémova noc

Vo štvrtok 2.2.2023 bude v Novom Smokovci po sv. omši adorácia Taizé do 18:30 a po nej do 19:40 Nikodémova noc, zakončená eucharistickým požehnaním. V tomto čase môžete taktiež pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo duchovnému rozhovoru. Všetkých srdečne pozývame.

Fatimská sobota

V sobotu 4. 2. 2023 o 8:00 hod. bude v Novom Smokovci svätá omša a po nej fatimská pobožnosť.

Bál svätých a biblických postáv

V sobotu 4.2.2023 o 14:00 hod. pozývame všetky deti na Bál svätých a biblických postáv, ktorý bude na klzisku pri Hrebienok rezort II v Starom Smokovci.

Najkrajšie masky detí budú samozrejme odmenené.

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 5. 2. 2023 o 17:00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

Prebieha druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy by tak mala byť výrazne predĺžená.

Cena rekonštrukcie je 35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí dotácia z Ministerstva kultúry SR. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne.

Prosíme o pomoc, kto môžete, prispejte. Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete staré šindle z tejto strechy. Ich zakúpením podporujete rekonštrukciu tohto kostola. Peniaze za šindeľ dávajte prosím do pokladničky.

Vopred ďakujeme.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987