Hlavná ponuka

Pripravujeme

Fatimská sobota

V sobotu 2. 7. 2022 o 8:00 hod. bude v Novom Smokovci svätá omša a po nej fatimská pobožnosť.

Cyklopúť do Levoče

V sobotu 2. 7. 2022 všetkých športovo zdatných pozývame na jednosmernú cyklopúť do Levoče. Plánovaný odchod od fary o 9:00 hod.

Po sv. omši o 17:00 hod. chceme zabezpečiť odvoz naspäť. Preto prosíme záujemcov, aby sa do utorka večera prihlásili na fare, alebo v sakristii.

 

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 3. 7. 2022 o 17:00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.

Spomienková svätá omša na Jána Pavla II. na Sliezskom dome

V utorok 5. 7. 2022 pozývame všetkých na spomienkovú svätú omšu na svätého Jána Pavla II., ktorá bude na Sliezskom dome o 15:00 hod.

Denný letný tábor pre deti

Denný letný tábor pre deti vo veku 3-7 rokov bude v dňoch 8.8. – 12.8. Prihlášky nájdete v sakristii na stolíku a na našej webstránke: www.rkctatry.sk. Vyplnené prihlášky prineste prosím, čím skôr na faru.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

V októbri sme ukončili I. fázu rekonštrukcie kostola v Starom Smokovci – výmena starého šindľa za nový z červeného smreku. Zatiaľ na hlavnej lodi a apside. Na stolíku pri východe z kostola nájdete staré drevené šindle z tohto kostola.

Komu záleží na tomto kostole a chce pomôcť, môžete si šindeľ zakúpiť. Odporúčaná cena za jeden ks je 10,- €. Vopred ďakujeme. Peniaze za šindeľ dávajte prosím do pokladničky.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987