Hlavná ponuka

Tatranská Polianka

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie     

      V roku 1994 Rímskokatolícka farnosť Vysoké Tatry odkúpila od Sanatória v Tatranskej Polianke budovu starej pošty. Po nevyhnutných stavebných úpravách bola zriadená kaplnka, zasvätená úcte Sedembolestnej Panne Márii, ktorú 10. decembra 1995 posvätil spišský diecézny biskup Mons. František Tondra.

      V dekréte o zriadení kaplnky diecézny biskup Mons. František Tondra píše: "V kaplnke sa môžu konať sväté omše a ostatné liturgické slávenia podľa potrieb tejto miestnej Cirkvi a podľa úvahy miestného správcu. Zverujem túto kaplnku do užívania miestnym veriacim a tiež aj pacientom a rekreantom a vyprosujem hojné Božie požehnanie všetkým, ktorí sa o zriadenie tejto kaplnky pričinili."

      Generálna rekonštrukcia budovy bola prevedená v rokoch 2006 až 2007, kedy budova dostala nový vzhľad v interiéri aj exteriéri.

Mapa - Kaplnka v Tatranskej Polianke