Hlavná ponuka

Rok svätého Martina

V Spišskej diecéze začal 11. novembra 2016 jubilejný rok svätého Martina, ktorý potrvá do 11. novembra 2017. Koná sa v roku, keď si pripomíname 1700 rokov od narodenia tohto obľúbeného svätca. Vo svojom živote sa vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho Diecéze Tours v Galii a skutkami milosrdenstva.

Tento rok je pre nás hlavne časom pokorných modlitieb a prosieb.