Hlavná ponuka

Pre deti

Svätá omša pre deti a stretko 30. 11. 2018

"Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."
Toto podobenstvo sme si vysvetlili na príklade modlitby. Navonok nie je na nás vidno, či sa modlíme alebo nie. Tak ako na ceste nie je vidno, či obsahuje kvas. Bez modlitby nemôžeme rásť vo vzťahu s Bohom, tak ako ani cesto nevyrastie bez kvasu. Ukázali sme si to aj na chlebe, ktorý pán kaplán Dávid upiekol. Chlieb s kvasom narástol, chlieb bez kvasu bol tvrdý a malý. Od pána kaplána sme dostali za úlohu klásť dôraz na rannú a večernú modlitbu.
Naše stretko sme začali divadlom o Sv. Františkovi a jeho spolubratoch. Spolu s rodičmi sme balili sušené jabĺčka, ktoré pred Vianocami venujeme starkým v Leonarde. Našu energiu sme opäť využili pri rôznych hrách, za ktoré ďakujeme našej kamarátke Majke a za spoluprácu kamarátke Katke.

Svätá omša pre deti a stretko 23. 11. 2018

"Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti."
Sieť zachytáva dobré veci - ryby, zlé veci - odpad, plasty a pod.
Podobenstvo hovorí o posledných veciach človeka. Každý musí zomrieť. Ako prvé nás po smrti čaká súd, či sme konali dobro alebo zlo. Rozhodne sa o nás, či pôjdeme do neba alebo do pekla. V názornej ukážke deti rozdeľovali ryby do košíka a odpad do koša. To isté sa stane s nami pri našom súde. Budeme zaradení podľa našich skutkov. Zároveň sme si pripomenuli, že nemáme súdiť ľudí, to je úlohou Boha.
Na začiatku stretka nám pán kaplán Dávid porozprával o tom, ako sa máme pripraviť na svätú omšu. Spolu sme si precvičili niekoľko pesničiek a zahrali sme si divadielko o Sv. Františkovi. Potom sa jedna skupina detí pustila do tvorivých dielní – zahrali sa na popolušky a vytvárali krásne „jedlé“ chalúpky zo šošovice, maku, kukurice a pod. Druhá skupina zatiaľ „využila“ svoju energiu v rôznych zaujímavých hrách, v ktorých súťažili ostošesť.  

 

Svätá omša pre deti a stretko 16. 11. 2018

Evanjelium o rozsievačovi nám pán kaplán Dávid názorne ukázal na modeloch štyroch typov pôdy. Rozsievač je Ježiš Kristus. Počas svojho účinkovania rozsieval, čiže učil. Odpoveďou na Jeho učenie je naša reakcia. Ak budeme ako asfalt, budeme jeho slovo počúvať, ale budeme si robiť po svojom. Druhá pôda bola kamenistá. To znamená, že odpoveď na Ježišovo učenie je naša chvíľkovosť. Počúvam jeho slovo, ale riadim sa ním, len keď mi je dobre. Tretia pôda, tŕnistá, predstavuje typ odpovede, v ktorej svetské starosti udusia našu ochotu počúvať a riadiť sa Božím Slovom. Štvrtá odpoveď, úrodná pôda, znamená, že Božie Slovo počúvam, ukladám v srdci a konám podľa neho za každých okolností.

Na stretku na fare sme si precvičili piesne na ďalšiu sv. omšu, zopakovali si, čo sa robí pri vstupe do kostola. Potom sme si vyrábali hviezdy z desiatových sáčkov a vianočné ozdoby zo šišiek a začali sme nacvičovať na jasličkovú pobožnosť. Rodičov sme zapojili do čistenia a strúhania jabĺk, ktoré sme následne dali sušiť a budeme z nich vyrábať balíčky pre našich starkých v Leonarde.

 

Svätá omša pre deti a stretko 26. 10. 2018

Október je mesiacom sv. ruženca. Na sv. omši sme si zaspomínali na akciu Milión detí sa modlí ruženec. Zopakovali sme si aj jednotlivé tajomstvá sv. ruženca. Pán kaplán Lukáš nám zreprodukoval slová sv. pátra Pia o ruženci, že ruženec je najsilnejšia zbraň proti diablovi. Dal nám návod, ako sa modliť sv. ruženec. Keďže sme nedokonalí a nevieme sa plne sústrediť na jednotlivé tajomstvá sv. ruženca, ale myšlienky nám zabiehajú k našim starostiam, v jednotlivých tajomstvách ruženca môžeme svoje starosti predniesť Panne Márii, ktorá ich prednesie svojmu Synovi. Ruženec je modlitba, ktorá je ako rieka, na ktorú kladieme naše úmysly. To čo prežívam, to čo ma trápi, na čo myslím, spájam modlitbou ako s riekou a to ide cez modlitbu k Pánu Bohu. O to sa postará Panna Mária. Ak nič neprežívam, môžem každé Zdravas, ktoré sa pomodlím, myslieť na toho, koho mám rád, alebo aj koho nemám rád. Cez túto zbraň, dosahujem presne to čo chceme a ak je to v súlade s Božou vôľou, určite to vyslyší.
Po sv. omši sme v rámci akcie Detský čin pomoci navštívili tetu Helenku, pani kostolníčku, ktorá sa pošmykla a mala úraz. Zaspievali sme jej, priniesli sme jej koláčik a kostihojovú tinktúru, aby ju už nič nebolelo. Teta sa našej návšteve potešila a pohostila nás koláčikom a cukríkmi. Prajeme jej skoré uzdravenie a tešíme sa na stretnutie s ňou v kostole.

Svätá omša pre deti a stretko 19. 10. 2018

„Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva."(Lk 12,2)

Vyzýval nás spolu s evanjelistom Lukášom pán farár. Nebuďte klauni. Klaun a pokrytec má v gréčtine ten istý základ slova. Klaun rozveseľuje ľudí bez ohľadu na svoju náladu, pretvaruje sa. My sa však nemáme byť pokrytcami, nemáme sa pretvarovať, ale byť sami sebou. Byť pravdiví pred Bohom, pred sebou, aj pred ľuďmi.
Po sv. omši sme sa s deťmi vybrali k starkým do Leonarda v rámci mesiaca Úcty k starším a nášho zapojenia sa do Detského činu pomoci 2018. Atmosféra bola priam tanečná, nakoľko s nami boli Majo a Jakub, ktorí náš spev sprevádzali hrou na syntetizátore a husliach. Pomodlili sme sa spolu aj desiatok sv. ruženca a potom sme sa rozlúčili. Starkí sa nám veľmi potešili a ťažko sme sa s nimi lúčili v takej dobrej nálade. Aby mali menej bolestí, obdarovali sme ich tinktúrou z kostihoja, ktorú sme im počas našich detských stretiek pripravili.

Svätá omša pre deti a stretko 12. 10. 2018

V dnešnom príhovore pán kaplán Dávid nadviazal na evanjelium podľa Lukáša, ( LK 11, 16-25), kde sa zameral na verš: Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Deťom ho vysvetlil pomocou cukríkov, ktoré predstavovali Božiu milosť a dáždnika, ktorý symbolizoval zlého. Keď sypal cukríky dieťaťu na hlavu, znázorňoval, ako sa nás dotýka Božia milosť. Keď si dieťa rozprestrelo cez seba dáždnik, cukríky, čiže Božia milosť sa ho nedotkla. Pán kaplán nás vyzval nebrániť sa Božej milosti a dovolili Bohu dotýkať sa nás svojimi milosťami. Potom zavolal všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov aby prišli pred oltár. Spolu ich znovu odovzdali Pánu Bohu ako pri ich krste a každé dieťa dostalo list od detí, ktoré boli minulý rok na prvom sv. prijímaní.
Naše stretko na fare ožilo prvoprijímajúcimi deťmi. Spoločne sme si pozreli krátky film, List od Pápeža Františka – Laudato Si, v ktorom nám vysvetlili ako sa máme starať o našu planétu Zem. Zahrali sme si zoznamovacie hry, kde sme sa snažili zapamätať si mená všetkých nových detí. Tešíme sa na naše stretko o týždeň, na ktorom pôjdeme navštíviť našich starkých do Leonarda v Tatranskej Polianke.

Svätá omša pre deti a stretko 05. 10. 2018

Na našom stretku sme spoločnými silami pribíjali vtáčiu búdku na strom, ktorú sme zhotovili ešte počas nášho tábora v lete. Zbierali sme gaštany, hrali stolný futbal a viac sme už toho nestihli. A tiež sme obdivovali už hotovú výzdobu na birmovku. No niečo ÚŽASNÉ. A čo to bude v nedeľu! Asi z klietok budú lietať živé holuby. Necháme sa prekvapiť.

Svätá omša pre deti a stretko 28. 09. 2018

Pán farár nám na sv. omši porozprával o tom, ako má každý z nás svojho anjela strážneho a poprosil nás, aby sme sa každý večer k nemu modlili. Aj naše stretko bolo anjelské. Niektorí si na šijacom stroji ušili vankúšiky na ktoré si potom farbami na textil namaľovali anjelov. Tí, čo nechceli šiť si iba maľovali, alebo piekli anjelské medovníčky. Na záver sme si na nich všetci pochutili.

Na stretku bola s nami posledný raz naša rehoľná sestrička Mária Magdaléna, ktorá posledné roky napĺňala naše stretká radosťou a láskou.
Milá sestrička, ďakujeme za tvoju službu, spoločenstvo a lásku. Vyprevádzame ťa s Božím požehnaním a našou láskou, Tvoj DT s "našimi" deťúrencami.

Svätá omša pre deti a stretko 14. 09. 2018

Začali sme nový školský rok sv. omšou s pánom farárom na sviatok Povýšenia svätého kríža. Dozvedeli sme sa, že sestrička Mária Magdaléna, ktorá chodila medzi nás na stretká, patrí medzi Milosrdné sestry Svätého kríža. Vypočuli sme si zaujímavý príbeh z vojny o kríži, ktorý zabezpečoval statiku budovy. Tak ako po odstránení kríža z priečelia budovy sa budova začala rozpadávať, tak sa to môže stať aj v našom živote, ak zabudneme na kríž.

Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili a obetovali krížovú cestu za kňazov.             

Alžbetka, Marianka, Adrianka a Sebík, ďakujeme, že ste zostali.

Najbližšie stretko bude o týždeň 21.9.2018. Tešíme sa.

Svätá omša pre deti a stretko 29. 06. 2018

Záverečné stretko pred prázdninami

Na sv. omši nám pán farár zhrnul celý rok. Zisťovali sme, či vieme mená svojich starých rodičov, prarodičov. Počas školského roka sme prechádzali rodostromomom nášho kresťanstva. Našli sme aj zlyhania, mnohé veľké osobnosti podľahli pokušeniam. Ale našli sme aj hrdinské činy, vernosť Bohu a jeho zákonom. A tak odchádzame s prosbou, aby nám Pán Boh pomohol byť lepší, aby sa aj o nás dalo povedať - to bol dobrý človek, verný Bohu.
Po sv. omši sme sa presunuli na faru, naše stretko bolo ako vždy zábavné a nechcelo sa nám odísť.
Na sviatok sv. Petra a Pavla sme mali záverečné stretko, kde nechýbal ani sľúbený bazár. Je tu koniec školského roka a na krátky čas prestávka v našom stretávaní. Po prázdninách sa znovu tešíme na ďalšie sv. omše pre deti a stretká na fare.
Ahoj na farských prázdninových aktivitách.

Svätá omša pre deti a stretko 15. 06. 2018

Eliáš

Na sv. omši, ktorá bola venovaná prorokovi Eliášovi sme sa dozvedeli, že Boh neprichádza vo vetre, v zemetrasení ani v ohni, ale v tichom vánku. Pán kaplán Lukáš sa nás pýtal, ktorú jednu vec by sme urobili, ak by sme boli Bohom. Jeden by zlikvidoval všetky vojny, ďalší všetok hmyz, alebo.... Od pána kaplána sme sa dozvedeli aj odpoveď na otázku, prečo je niečo krásne. Lebo Boh je krásny. Po sv. omši sme išli potešiť našich starkých do Leonarda. Už nás netrpezlivo čakali. Naši starkí sú celé dni v zariadení, nevládzu už chodiť, niektorí majú vozík, niektorí barle. Vždy sa potešia keď prídeme s darčekom vyrobeným na stretku a pesničkou. Dnes boli starkých potešiť iba 2 deti, ostatné mali iný program. Nebolo nás veľa ale veselo nám bolo. Tešíme sa na stretko o týždeň.

Svätá omša pre deti a stretko 08. 06. 2018

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Pán kaplán Lukáš nám v kázni na sv. omši rozpovedal krásny príbeh o múdrom a spravodlivom sudcovi, ktorý súdil svojho strateného syna pre jeho veľké zločiny. Ľudia najprv nechceli, aby otec súdil svojho syna, lebo sa báli, že nebude spravodlivý. Ale opak bol pravdou. Sudca zločinca odsúdil na doživotné práce a ziskom mal odčiňovať straty, ktoré druhým spôsobil. Na to ľudia povedali, aký je ten otec krutý k vlastnému synovi. No potom si sudca zobliekol sudcovský odev a otec synovi povedal, že mu dáva všetky svoje celoživotné úspory, ktoré nadobudol tvrdou a poctivou prácou, aby sa mohol vykúpiť, odčiniť všetko, čo spôsobil a byť opäť slobodným. Také veľké je srdce dobrého otca. Srdce nášho nebeského Otca a srdce Pána Ježiša sú ešte väčšie – všetci v nich máme svoje stále miesto...
Po sv. omši sme mali „sladké“ stretko. S tetami sme „piekli“ nepečené koláčiky – piškóty s banánom sme namáčali v čokoláde. Čokoláda bola na viacerých miestach, ale najlepšia bola tá v bruškách. Tešíme sa na ďalšie naše stretnutie.

Svätá omša pre deti a stretko 01. 06. 2018

Jób


Ďalším hrdinom starého zákona, o ktorom nám hovoril pán kaplán Dávid bol Jób. Jób bol muž dokonalý a statočný, bál sa Boha a chránil sa zlého. Satan bol presvedčený, že Jób je verný Pánu Bohu, lebo sa mu vo všetkom darí a tak Pán Boh dovolil satanovi, aby Jóba skúšal . Jóba postihli mnohé veľké nešťastia, ale popri všetkom trápení ostal verný Bohu, bol trpezlivý a vedel „mlčať“. Aj nás pán kaplán povzbudil, byť vernými Pánu Bohu v dňoch radostných, ale aj tých ťažkých...
Stretko po sv. omši bolo parádne, veď bol Deň detí. Naše deti hľadali poklad. Zdolávali športové aj tvorivé úlohy a našli krabicu plnú sladkostí. So svojim pokladom ponúkli aj veľké deti – dospelákov a všetci sme si nakoniec pochutnali na bonusovom nanuku. Katka a Maťko, ďakujeme. Deň detí sme oslávili ako sa patrí.

Svätá omša pre deti a stretko 25. 05. 2018

Ester


Pán farár nám v kázni rozpovedal príbeh o židovskej dievčine Ester. Perzký kráľ Asuer si ju vybral za kráľovnú nie len pre jej krásu, ale aj múdrosť a dobrotu. Ester sa však nestala kráľovnou náhodou. Preukázala veľkú odvahu a lásku k svojmu národu, keď u kráľa vyprosila milosť a záchranu životov Židom, aj keď ju to mohlo stáť jej vlastný život. Pán farár nám povedal, že aj nás čakajú v živote skúšky – malé, veľké, ale aj také, ktoré sa nezopakujú a obstáť v nich treba na prvý krát ... Pána Boha máme prosiť, aby sme v nich s Jeho pomocou obstáli.
Po sv. omši jedny zo skúšok čakali aj našich tretiakov. Boli to skúšky pred 1. sv. prijímaním. Tréma bola veľká, ale šikovnosť detí, blízkosť rodičov a dobrota skúšajúcich spôsobili, že všetky deti prešli. Dokonca si stihli zahrať vonku, pri fare futbal a zmerať si sily. Po skúške deti s rodičmi a s veľkou radosťou odchádzali domov, aby sa pripravili na sviatosť zmierenia v nasledujúce ráno a na dlho očakávaný deň, keď do svojho srdiečka prvý krát príjmu Pána Ježiša.

Svätá omša pre deti a stretko 18. 05. 2018

Judita


V evanjeliu, ktoré na sv. omši čítal pán kaplán Dávid sa Pán Ježiš tri krát pýtal svojho učeníka Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ Aj pán kaplán sa nás opýtal, či milujeme Pána Ježiša a my sme odpovedali ... Áno. No láska sa najviac zjavuje v skutkoch, tak aj nás pán kaplán povzbudil, aby sme Pána Ježiša naozaj milovali a dokazovali to svojimi skutkami – ako to robila starozákonná, múdra Judita ...
Prvé sv. prijímanie našich detí je predo dvermi a bolo to vidieť aj na stretku. Na jeho začiatku si deti vyberali biele rúcha, ktoré budú mať oblečené na slávnosti 1. sv. prijímania. Keď sa každému podarilo, vybrať si to správne rúcho, išli sme sa vonku zahrať a zabehať si, aby sme si potom prespievali piesne z plných pľúc. A bolo to veru počuť. Už sa tešíme ako to deťom pôjde na ostro a deti sa tešia na Pána Ježiša (aj my s nimi).

Svätá omša pre deti a stretko 11. 05. 2018

Tobiáš

Niekedy sa nám môže zdať, že snaha byť dobrými a robiť všetko podľa Božej vôle je zbytočná – ako v príbehu o starozákonnom Tobiášovi a jeho otcovi Tobim, o ktorých nám v kázni porozprával pán kaplán Dávid. Otec Tobi sa snažil byť verný Bohu a mať rád svojich bratov, no napriek tomu nie vždy zakusoval len šťastie a blaženosť. Ba práve naopak. Jeho panovník ho chcel dať zabiť a Tobi musel utiecť. Zhabali mu majetok, prišiel o zrak a aj jeho syn musel od neho odísť. Ale Tobi sa stále s dôverou modlil k Bohu. Pán Boh jeho modlitby vyslyšal a všetko sa nakoniec obrátilo na dobré... Pán kaplán nám dal ponaučenie z tohto príbehu, že aj my môžeme byť (a budeme) pokúšaní Zlým, aby sme nekonali dobré skutky, napr. nechodili už do kostola po 1. sv. prijímaní, nespovedali sa a neprijímali Pána Ježiša v Eucharistii, že to už netreba a nemá to význam, ale ... opak je pravdou – čaká nás úžasné nebo.
Stretko po sv. omši bolo opäť veselé, vonku pri fare. Najprv nám naša dobrá Sestrička prevetrala hlavy a potom sme si hrami, behom a smiechom prevetrali pľúca. Pre prvoprijímajúce deti sa stretko neskončilo ako obvykle - čakala ich noc na fare a veru s nejedným prekvapením. 

Svätá omša pre deti a stretko 04. 05. 2018

Elizeus 2.

V rozprávaní o prorokovi Elizeovi pokračoval aj pán farár. Dozvedeli sme sa, že to bol veľký prorok, lebo Pán Boh vykonal na jeho príhovor veľmi veľa zázrakov. Bol to Boží muž. Zdalo by sa, že takých mužov, čo robia zázračné veci, dnes už niet, ale opak je pravdou. Máme medzi nami mužov – Kristových kňazov, ktorí nám otvárajú nebo a ich rukami sa dejú väčšie zázraky ako za proroka Elizea – zázraky, ktoré ostávajú naveky...
Po sv. omši sme zostali v kostole. Prvé sv. prijímanie našich detí sa blíži a tak sme začali s nácvikom piesni. Prespievali sme celé stretko, lebo chceme spievať na slávu Božiu a na radosť Jemu, aj všetkým, ktorí nás budú počúvať.

Svätá omša pre deti a stretko 27. 04. 2018

Elizeus 1.

V kázni na sv. omši nám pán kaplán Janko začal rozprávať o prorokovi Elizeovi. Bol nástupcom veľkého proroka Eliáša, od ktorého si Elizeus želal, aby na ňom bol dvojnásobne jeho duch. Pán Boh mu želanie splnil a v jeho mene Elizeus vykonal mnoho zázrakov. Zázračne uzdravil aramejského vojenského veliteľa Námana zo zákerného malomocenstva. Spočiatku sa Náman zdráhal počúvnuť Elizea a jednoducho sa 7 krát okúpať v rieke Jordán, ale nakoniec „obyčajnú radu“ poslúchol a ozdravel. Aj nám sa často krát zdá, že keď je niečo ľahko dostupné, je to niečo obyčajné a veľmi o to nestojíme – ako o nášho Boha, ktorý nám odpúšťa hriechy vo sviatosti zmierenia a je pre nás každý deň v Eucharistii – taký vzácny a tak blízko pri nás ...
Stretko na fare bolo tiež o zázrakoch. Naša zlatá Evka spolu s tetami s DT nám pripravili „hľadačku“ k zázraku. Prechádzali sme jednotlivými stanovišťami, na ktorých sme zdolávali rôzne úlohy a získali sme písmená – kľúč k zázraku. A viete čo bol ten zázrak? No predsa každý jeden z nás.

Svätá omša pre deti a stretko 20. 04. 2018

Achab a Nabot

Pán farár nám porozprával príbeh o Nabotovi, ktorý mal vinicu susediacu s majetkom kráľa Achaba. Kráľovi sa vinica zapáčila a hoci Nabot inú vinicu nemal a bolo to dedičstvo po jeho otcoch, Achab, napriek tomu, že mal mnoho majetku, chcel túto vinicu stoj, čo stoj získať. Podvodom a nečestným spôsobom sa mu to podarilo. Ako sa to nakoniec skončilo, sme sa dozvedeli – aj to, kde nás môže doviesť lakomstvo, závisť a túžba stále viac vlastniť. Pán farár nás povzbudil, aby sme druhým priali, tešili sa z darov, ktoré majú a boli vďační za dary, ktoré všetci máme a dostávame...
Teplé slniečko (ktoré poslúcha dobrého Pána Boha) sa postaralo, aby stretko po sv. omši bolo vonku, pri fare. A bolo to stretko plné hier, smiechu, pohybu, radosti a vďačnosti – aj za vynikajúce buchty od našich Sestričiek. Ďakujeme veľmi pekne!

Svätá omša pre deti a stretko 13. 04. 2018

Eliáš 2.

Na sv. omši pán farár pokračoval v rozprávaní o prorokovi Eliášovi. Hovoril o tom, kedy prehovoril Pán Boh k Eliášovi. Neprehovoril k nemu ani v mohutnom víchri, ani v zemetrasení, ani v ohni, ale v tichom vánku. A tak aj my, ak sa v modlitbe zhovárame s dobrým Bohom a chceme počuť, čo nám hovorí, máme byť v tichu. On nechce kričať, nechce robiť lomoz, nechce nás nútiť počúvať. Nášmu srdcu sa prihovára potichúčky.
Stretko na fare bolo tiež o prorokovi Eliášovi. Sestrička Mária Magdaléna nás rozdelila do štyroch skupín. Každá skupina dostala jeden príbeh zo života Eliáša, ktorý potom ostatným zahrala. V skupinkách sme vyplnili aj kvíz o našom prorokovi a najmenší, ktorí ešte nevedia čítať a písať si vymaľovali o ňom obrázky. Na záver sme si zaspievali, aj zatancovali. Bolo nám spolu dobre a tešíme sa na stretnutie o týždeň.

Svätá omša pre deti a stretko 06. 04. 2018

Eliáš 1.

Ďalším hrdinom starého zákona, o ktorom nám v kázni rozprával pán kaplán Lukáš, je veľký prorok Eliáš. Pán Boh poslal Eliáša ku hriešnemu kráľovi Achabovi, aby zanechal zlý život, inak ho postihne trest - na Boží rozkaz malo prestať pršať a sucho malo sužovať krajinu Izraela po tri roky. Kráľ Achab Božieho proroka nielen že nepočúvol, ale chcel na neho zvaliť všetku biedu sucha a hladu. Až po Eliášovej obete, ktorú Pán Boh prijal a požehnal, si Achab priznal svoju vinu. Keby bol kráľ počúvol Pánovu vôľu, cez proroka Eliáša, v pokore uznal svoju biedu, svoj hriech, Pán Boh by trest odvrátil oveľa skôr...
Na stretku po sv. omši sme sa vybrali za starkými do Leonarda v Tatranskej Polianke. Už nás čakali. Zaspievali sme im pesničky, pomodlili sme sa spolu korunku k Božiemu Milosrdenstvu a rozdali im darčeky, ktoré sme pre nich s láskou pripravili na poslednom stretku. Starkí sa potešili a my s nimi, že sme im priniesli kúsok radosti a deťom sa ušlo aj nejakej sladkosti.

Svätá omša pre deti a stretko 23. 03. 2018

Šalamún 2.
Pán Farár v kázni pokračoval v rozprávaní o kráľovi Šalamúnovi. Hoci bol kráľ Šalamún veľmi múdry, diabol ho zviedol, mal veľa žien a tie ho zviedli k iným bohom. Na konci života slúžil tým najhorším démonom: Aštarte – modle sidončanov a Molochovi – démonovi amončanov. Pán Boh sa na Šalamúna rozhneval a oznámil mu trest, že mu odníme jeho ríšu. Avšak neurobil to za jeho života, ale za života jeho synov... Zo života Šalamúna sa môžeme poučiť, že múdrosť a vzdelanie sú veľmi dôležité, ale ak nie sú spojené s pokorou, poslušnosťou a dôverou Bohu, tak nás môžu zaviesť do hrozných čias.


Stretko po sv. omši bolo posledné v pôstnej dobe. Vystrojení baterkami a „čelovkami“ sme sa spoločne vybrali pomodliť krížovú cestu na Vyhliadku. Pripomenuli sme si akú ťažkú cestu s krížom Pán Ježiš za nás prešiel. Na vrchole krížovej cesty nám nesvietili iba svetielka z bateriek, ale aj Ježišova láska v srdiečkach. ĎAKUJEME TI, Pane Ježišu Kriste.
Všetkým želáme radostnú Veľkú noc, plnú nových, Božích milostí!

Svätá omša pre deti a stretko 16. 03. 2018

Šalamún 1.
V kázni na sv. omši nám pán kaplán Lukáš začal rozprávať o kráľovi Šalamúnovi, synovi kráľa Dávida. Keď bol Šalamún pomazaný za kráľa, Pán Boh sa ho pýtal, čo si od neho želá. A Šalamún si neželal ani bohatstvo, ani slávu a moc, ani dlhý život, ale prosil o múdrosť. Pánovi Bohu sa jeho žiadosť páčila, Šalamúna obdaril múdrosťou a keďže si dobre zvolil, prisľúbil mu aj všetko to, čo nežiadal: aj bohatstvo, aj slávu akú nemali žiadni králi pred ním ani po ňom...

Stretko na fare bolo celé tvorivé. Roztopenými voskovkami sme zdobili veľkonočné vajíčka. Aj keď to mnohí z nás robili prvý krát, výsledok potešil všetkých. Vyrábali sme aj milé, malé, vyliahnuté kuriatka a papierové sovičky. Chceme nimi, na stretku po Veľkej noci, obdarovať starkých v Leonarde, aby sa aj oni potešili.

Svätá omša pre deti a stretko 09. 03. 2018

Prázdniny sa skončili a je tu znova piatok večer... Pán farár ukončil rozprávanie o kráľovi Dávidovi a dal nám ponaučenie, čo sa nám môže stať, ak nám pýcha zachváti srdce a už nechceme Pánu Bohu s láskou slúžiť, ale chceme veľa vlastniť, ba dokonca vládnuť. Naša veľkosť nespočíva v tom, koľko toho vlastníme a komu vládneme, ale v tom, že som milovaná Božia dcéra, milovaný Boží syn ...
Stretko na fare začalo divadlom. Dominika a Samko zahrali, čo sa stane, keď nám niekto urobí niečo zlé, často krát nechtiac a my sa nahneváme. Evka nám povedala, aké sú vtedy naše „tričká“ – s machuľami. No keď použijem zázračný prášok ODPUSTENIE, sú opäť krásne čisté. Aj my sme si také urobili a chceme „nosiť“ tie čisté. Nechýbala napínavá súťaž a ešte sme sa od sestričky Márie Magdalénky kdečo dozvedeli.

Svätá omša pre deti a stretko na fare 23. 02. 2018

Aj na ďalšej sv. omši nám v kázni pán farár rozprával o veľkom kráľovi Dávidovi. Kráľ Dávid mal veľké srdce, mal rád Pána Boha, verne mu slúžil a všetko sa mu darilo. Ale tam, kde Boh najviac požehnáva, tam diabol vyvíja najväčšie úsilie, aby zmaril Božie dielo. A podarilo sa mu to aj v prípade kráľa Dávida, keď Dávid zahorel túžbou po cudzej žene. Nielen že po nej siahol, ale dal zabiť aj jej muža. Keď Dávid zistil, akého veľkého hriechu sa dopustil, veľmi to ľutoval. Pán Boh videl jeho ľútosť, odpustil mu, ale nenechal ho úplne bez trestu... Pán Farár nám povedal, aby sme si dávali pozor aj na celkom malý hriech, lebo ten môže ľahko prerásť do veľkého.

Stretnutie na fare bolo tento krát iné – také pekné, pôstne. Vyfarbovali sme voskovkami biele kamene, vystrihnuté z papiera a na každom sa nám objavil nejaký znak. Bolo ich 14 a každý kameň predstavoval jedno zastavenie krížovej cesty. Potom sme si všetky zastavenia spolu prešli a sestrička Mária Magdaléna nám rozprávala o tom, ako nás má Pán Ježiš všetkých rád, čo pre nás z lásky vytrpel, aby sme mohli byť spolu s ním v nebi a tiež ako mu môžeme robiť radosť ... Na záver sme si zahrali stoličkovú hru a radostní sme sa rozišli na prázdniny. Hurááá

 

Svätá omša pre deti a stretko 16. 02. 2018

Dávid 2.

Pán kaplán Dávid na sv. omši pokračoval v rozprávaní o kráľovi Dávidovi. Verný Dávid mal viac príležitosti, ako by mohol zajať a zabiť kráľa Šaula. Neurobil to, lebo si Pánovho pomazaného ctil a chránil. Naopak, keď kráľ Šaul zomrel a Dávid sa to dozvedel, roztrhol si rúcho a veľmi za ním smútil... Pán Kaplán Dávid nám dal ponaučenie, že všetci sme dôležití, Bohom poslaní na nejaké miesto, vykonať nejakú úlohu a nik nám to nemôže vziať proti Božej vôli.
Na stretku sme potom vyrábali Šaulov plášť z kúskov, ktoré mu „odrezal Dávid“. Vyrobili sme ich hneď dva. Na plávajúcich trblietkách vo fľašiach nám Evka ukázala ako nás Pán Boh vie upokojiť, keď mu odovzdáme náš hnev a strachy. Nakoniec sme súťažili, výskali, aj triafali loptičky do cieľa. Bolo nám spolu dobre a tešíme sa na budúce.

Svätá omša pre deti a stretko 09. 02. 2018

Dávid 1.


Ďalším hrdinom starého zákona, o ktorom nám začal pán farár v kázni rozprávať je kráľ Dávid. Pán si ho vyvolil za kráľa, keď bol malým chlapcom – pásol ovce, v čase keď ešte stále žil a panoval kráľ Šaul. Mladučký Dávid mal v úcte kráľa Šaula, verne mu slúžil a nerobil si nárok na kráľovský trón. Keď však v boji, do ktorého išiel Dávid dôverujúc Bohu, porazil veľkého Filištínca Goliáša, ľud Dávida veľmi oslavoval. Kráľ Šaul začal na Dávida žiarliť a chcel ho zabiť... Zatiaľ sme sa nedozvedeli, ako sa to skončilo, ale pán farár nás povzbudil, že aj keď sme malý, s Bohom dokážeme veľké veci a veľké veci môžeme v modlitbe vyprosiť pre druhých, aj pre našich birmovancov...
Na stretku na fare sme si so sestričkou Máriou Magdalénou zahrali divadlo o malom Dávidovi a obrovi Goliášovi, aj hru na Goliáša, ktorý nemohol chytiť „Dávidov“, ktorí mali na sebe šatku – veľkú dôveru v Boha. Potom sme „naše strachy“ vložili – lepili do Božích rúk a modlili sa každý jeden za strach toho druhého. Ani neviete, ako nás to bavilo.

Bál svätých a biblických postáv 04. 02. 2018

Po roku sa naša fara opäť premenila na krátku chvíľu na nebo. Kto zavítal v prvú februárovú nedeľu popoludní na faru mohol sa tam stretnúť so samými svätými. Ako je to možné? No predsa sme mali bál svätých a biblických postáv.

Bál otvoril sv. Don Bosco spolu s nebeskou asistentkou Evkou. Začali sme modlitbou troch „Zdravasov“, presne tak, ako si Don Bosco rád uctieval Pannu Máriu. Tá nás potom sprevádzala a ochraňovala počas celého bálu. Na začiatku sa nám svätí predstavili. Boli medzi nimi sv. Jozef so svojou nevestou, traja králi, mudrci z východu, anjeli, aj archanjeli, rytier Martin, kráľovné – zo Sáby, Ester, malá Lily a najmenšia svätá Matka Tereza. Nechýbali ani sv. Hubert , Noemi s nevestou Rút, faraónova dcéra s malým Mojžišom, prorokyňa Anna, sv. Cyprián, indiánka Kateri a Sestrička, ktorá sa chce tiež stať svätou.
V nebi bude určite dobre a veselo a tak isto bolo aj nám. Zahrali sme sa kopec zaujímavých hier, vyhrali veľa súťaži, pochutnali si na skoro nebeských dobrotách, no a záverečná naháňačka balónov nemala chybu. Vďaka Ti, dobrý Bože, že sme mohli spolu zažiť kúsok neba.

Svätá omša pre deti a stretko 26. 01. 2018

Šaul

Tentokrát nám pán kaplán Dávid rozpovedal príbeh o kráľovi Šaulovi. Keď sa Izraelský ľud rozhodol vzdať vlády Boha a chcel, aby mu vládol ľudský kráľ, Pán Boh vyhovel ich prosbe a prorokovi Samuelovi ukázal, koho má pomazať Izraelitom za kráľa. Bol ním mladý chlapec Šaul. Najprv ho ľud nechcel prijať za kráľa, ale keď v jednej bitke porazil zo svojou armádou nepriateľských Amončav, všetci súhlasili, aby bol ich kráľom. Spočiatku sa Šaulovi darilo, vyhral veľa vojen. Neskôr mu chamtivosť zatemnila srdce. Pán Boh od neho odstúpil a v poslednej vojne s Filištíncami zomrel. Pán kaplán nám dal ponaučenie, aby sme si nenamýšľali, že sme nenahraditeľný a aby sme boli vďačný Pánu Bohu za dary a talenty, ktoré od neho máme.


Po sv. omši nás čakala úžasná sánkovačka. Vystrojení do zimy a vyzbrojení sánkami, klzákmi a bobami sme sa s dobrou náladou vybrali - smer Hrebienok. Aj keď sme nevyšli až hore, dosýta sme sa vysánkovali - leteli s vetrom a medzi sebou opreteky. Po sánkovačke sme sa v Košiariku posilnili výborným čajom a vynikajúcimi buchtami, ktoré pre nás upiekli naše Milosrdné sestry sv. Kríža. Ale nám bolo dobre ...
Veľmi pekne ďakujeme Sestričkám za mňamkové buchtičky!

Svätá omša pre deti a stretko 19. 01. 2018

Samuel
Pán farár nám v kázni na sv. omši rozprával o veľkom prorokovi Izraelského národa, o Samuelovi . Samuel bol vytúženým dieťaťom Anny, ktorá dlhé roky nemohla mať dieťa a preto veľmi trpela. Pán Boh požehnal Anne syna Samuela a keď vyrástol, vyvolil si ho za proroka, aby ľuďom zjavoval Božiu vôľu. Nebolo to vždy ľahké, hovoriť ľuďom pravdu, čo robia dobre a čo zlé, ale Samuel bol verný svojmu poslaniu a Pán ho za to ochraňoval, požehnával a bol stále s ním. Keď Samuel zostarel, jeho dvaja synovia, ktorí boli ustanovení za sudcov, nekonali podľa pravdy, nechali sa podplácať a to bola veľká bolesť pre ich otca. Pán farár nám povedal, že najväčšou bolesťou pre rodičov sú zlé deti a naopak najväčším požehnaním a radosťou rodičov sú ich dobré deti . Robme našim rodičom radosť a buďme aj prorokmi - nebojme sa upozorniť, keď niekto robí niečo zlé.

Na stretku na fare nás potom čakali napínavé hry a súťaže, ktoré nám pripravila naša zlatá Evka. Nechýbali pri nich adrenalín, rýchlosť, decibeli a veľká chuť vyhrať. Vyhrali všetci zúčastnení a odmenou im boli „milosrdníky“ a radosť, ktorú sme mali aj vonku pri guľovačke, naháňačke a schovávačke. Ani domov sa nám ísť nechcelo.

 

Svätá omša pre deti a stretko 12. 01. 2018

Samson

Zimné prázdniny sa skončili a s novým rokom sa opäť tešíme na sv. omše pre deti a na naše spoločné stretká.

Na prvej sv. omši v novom roku nám pán kaplán Lukáš rozprával o ďalšom hrdinovi starého zákona. Bol ním silák Samson. Pán Boh ho požehnal a dal mu nevídanú silu, ktorá sa ukrývala v jeho dlhých vlasoch, aby bránil Izraelský národ pred nepriateľmi Filištíncami. Ak nechcel prísť o svoju silu, nemal ich nikdy ostrihať. To bolo tajomstvo, o ktorom vedeli iba Samson a jeho rodičia. Samson však toto tajomstvo vyzradil svojej manželke -Filištínke. Ona ho zradila, v noci mu ostrihala vlasy a zavolala Filištíncov, aby ho zajali...

Pán kaplán nám dal ponaučenie zo Samsonovho príbehu, aby sme dobre zvážili, komu môžeme dôverovať a komu zveríme svoje tajomstvá.

Na stretku po sv. omši sme „stavali“ snehuliakov. Keďže snehu bolo málo , boli to krásni, papieroví, krabicoví, usmievaví snehuliaci. Tí sa však pod náporom papierových a iných gúľ pred garážami „roztopili“.

 

Svätá omša pre deti a stretko 22. 12. 2017

Zdobenie vianočných stromčekov

Na našom poslednom stretku pred zimnými prázdninami sme zdobili vianočný stromček na fare. Spolu s našimi šikovnými rodičmi sme dokončili naše vianočné ozdoby zo slaného cesta a ozdobili náš spoločný stromček na fare. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali zdobiť vianočné stromčeky v kostole a na fare.
„Nikdy sa nebojme nehy“ pápež František. Naplňme nežnými dotykmi nielen Vianoce, ale i každú chvíľu nového roku 2018. Pokoj, dobro a lásku Vám zo srdca praje detský tím.

Ďakujeme za všetky spoločné chvíle, ktoré sme spolu strávili v roku 2017.
V novom roku želáme Vám aj nám, aby sme dokázali dávať lásku úplne každému a aby sme dokázali prijímať všetko s láskou.

Svätá omša pre deti a stretko 15. 12. 2017

Vianočný bazár

Naše stretko na fare sa zmenilo na veľké nakupovanie. Všetky deti si za svoje zaslúžené milosrdníky nakúpili darčeky pre svojich najbližších. Aj všetci dospelý si za peniaze nakúpili rôzne maličkosti. Všetky vyzbierané peniaze pošleme Svätému Otcovi Františkovi na rozvoj misií. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na vianočný bazár a podporili spoločne tých, ktorý nemajú toľko šťastia a radosti ako my. Tešíme sa, že sme spoločne podporili dobrú vec. Hor sa na zbieranie ďalších milosrdníkov na náš ďalší letný bazár.

Svätá omša pre deti a stretko 08. 12. 2017

Naše stretko sa už nieslo vo vianočnom duchu. Vystrihovali sme si vianočné stromčeky z papierov a pripravovali sme si vianočné ozdoby zo slaného cesta. Niektoré sme si zobrali domov, ale väčšia časť ozdôb nám zostala. 22. decembra ich všetky použijeme pri výzdobe nášho stromčeka na fare. O týždeň, 15. 12. po sv. omši, vás všetkých srdečne pozývame na náš vianočný bazár, kde si za svoje milosrdníky budeme nakupovať rôzne milé maličkosti.

Svätá omša pre deti a stretko 24. 11. 2017

Mojžiš
Hovorí sa, že Božie cesty sú nevyspytateľné. Ony nie sú náhodné, ale my niekedy božie cesty vo svojom živote nevidíme celkom jasne, nevieme, kam vedú. Niečo sa nám pritrafí, možno aj niečo zlé… a vyčítame to Pánu Bohu, lebo tomu nerozumieme. Ale pamätajme, že Pán Boh najlepšie vie, kam smerujú naše životné cesty, hoci sa nám môže zdať, že to všetko bude len bolesť a nešťastie.
Aj s Mojžišom to vyzeralo na začiatku všelijako. Jeho matka ho chcela zachrániť pred faraónom a pustila ho v košíku po rieke. A predstavte si, že košík doplával až k faraónovej manželke, ktorá ho zachránila a stal sa egyptským princom. Boh sa neskôr zjavil Mojžišovi a prostredníctvom neho zachránil židovský národ pred záhubou v Egypte. Neskôr mu na vrchu Sinaj zjavil svoje prikázania. Mojžiš doniesol kamenné tabule, na ktorých bolo Desať Božích prikázaní.
Na stretku sme vyrábali papierové žabky. Teta Agátka nám trpezlivo vysvetľovala ich výrobu a s našou sestričkou Máriou Magdalénou sme si zopakovali priebeh svätej omše. Prvýkrát sa uskutočnilo stretko „starších detí“, teda dievčat a chlapcov, ktorí už boli na 1. sv. prijímaní. Ich stretká budú prebiehať súbežne so stretkami s deťmi na fare a budú ich viesť staršie animátorky Terezka a Natália. Prajeme im veľa elánu a zábavy na ich stretkách.

Svätá omša pre deti a stretko 17. 11. 2017

Jozef Egyptský

Na kázní sme počuli poučný príbeh o odpúšťaní. Pán farár nám pomocou farebných obrázkov porozprával o Jozefovi, ktorého vlastní bratia predali do otroctva. Dokonca bol krivo obvinený a skončil aj vo väzení. Pán Boh mal však s Jozefom veľké plány, stál pri ňom vo všetkom čo robil a požehnával jeho prácu. Dal mu zvláštny dar, vedel vysvetľovať sny. Raz si ho zavolal faraón a on mu vyložil jeho sny. Faraón videl Jozefovu múdrosť a ustanovil ho nad celou krajinou ako správcu majetku. Keď všade vládol hlad, do Jozefových rúk sa dostali jeho bratia, nad ktorými mal všetku moc. Zažil kvôli nim mnoho nebezpečenstva a trápenia, ale on im to všetko odpustil. Jeho život nám môže slúžiť ako úžasný príklad lásky a odpustenia.


Naše stretko na fare sme presunuli ku starkým do Leonarda, do Tatranskej Polianky. Potešili sme ich divadlom o Sv. Martinovi, niekoľkými pesničkami a darčekmi - vlastnoručne vyrobenými lampášmi. Nakoniec sme sa s nimi rozlúčili a pomohli starkým do ich izieb. Tešíme sa na ďalšiu návštevu „našich“ starkých v novom roku.

Svätá omša pre deti a stretko 10. 11. 2017

Na Sv. omši sme ukončili Rok sv. Martina. Pán kaplán Lukáš nám pripomenul príbeh o sv. Martinovi, ako rozdelil svoj plášť žobrákovi. Na našom stretku sme potom vyrábali martinské lampášiky, nacvičovali divadielko a pesničku o sv. Martinovi. O týždeň chceme toto divadielko predviesť našim starkým v Leonarde, ktorí sú nemobilní. Snažíme sa im takto aspoň občas spríjemniť ich jednotvárne dni.

Detský čin pomoci - Misia pokoja

Misiu pokoja tvoria tieto aktivity:

1. Putovanie s Abrahámom a Matkou Terezou 13. 10. 2017

2. Milión detí sa modlí za pokoj - pred sv. omšou 18. 10. 2017
o 16.30 hod. v kostole v N. Smokovci

3. Návšteva v ZPS Leonardo v Tatranskej Polianke 20.10.2017

4. „Tajná“ akcia lásky v Leonarde 20.10.2017 (pohladkať, pomôcť, napísať milý lístoček, dať malý darček,...)

5. Skutky lásky so „skutkovníkom“ do 27.10.2017 (sledovať svoje dobré skutky a pri každom si urobiť na špagátiku uzlík)

6. Modlitbová reťaz za farnosť, kňazov, deti, birmovancov a detský tím do 3.11.2017

7. Modlitba za živých a zosnulých na cintoríne počas stretka
3.11.2017

Svätá omša pre deti a stretko 27. 10. 2017

Ezau


Na kázni sme počuli ďalší príbeh zo Starého zákona. Izákovi sa narodili dvaja synovia - dvojičky. Prvorodený sa volal Ezau a druhorodený Jakub. V tej dobe mal prvorodený veľké výsady. Raz keď prišiel hladný Ezau z lovu, predal Jakubovi právo svojho prvorodenstva za misu šošovice. Stratil to, čo mu právom patrilo. Aj my pamätajme, že mnohé z toho, čo nám ponúka hriech, sa dá získať bez neho - podľa Božích zákonov. Musíme byť len trpezliví a vynaložiť námahu. Ale výsledok bude stáť za to.

Mesiac október je ružencový mesiac, a preto sme si aj my na stretku vyrábali ružence z cukríkov, cestovín, korálkové a viazané desiatky z ruženca na ruku.

Svätá omša pre deti a stretko 20. 10. 2017

Miništranti

Sv. omša pre deti bola iná - miništrantská. Pán kaplán Lukáš nám vysvetlil, že anjeli k nám počas sv. omše prichádzajú z neba. Keďže anjeli sú neviditeľní, miništranti zastupujú anjelov pri oltári. Na záver sv. omše sme si ešte pozreli fotografie, ktoré nám naša Danka premietla na plátno. A už sme sa rýchlo zhromažďovali, aby sme sa mohli presunúť do Leonarda k našim starkým. Zaspievali sme im, pomodlili sme sa spolu a rozlúčili. Starkí sa usmievali, tak sme ich snáď aspoň trošku potešili v ich starobe.

Šarkaniáda 14. 10. 2017

V sobotu o druhej sa pomaly začala plniť fara paličkami, igelitmi, špagátmi, ale hlavne deťmi. Naša šikovná Agátka priniesla všetko potrebné na výrobu šarkanov a predvádzala výrobu. My ostatní sme sledovali, strihali, viazali, kreslili, jedli keksy, cukríky, pili čaj - až bolo HOTOVO, a tak sme vybehli na skúšobné jazdy pred faru. Vietor síce nebol šarkánový, ale všetko aj tak lietalo. A o rok vyrábame nový model - "okukali" sme od Polomských.
Tešíme sa o rok.

Svätá omša pre deti a stretko 13. 10. 2017

Abrahám


Pán kaplán Lukáš nám porozprával o Abrahámovi – otcovi národov. Boh podrobil Abraháma skúške viery: Prikázal mu, aby svojho milovaného syna obetoval. Abrahám bol pripravený priniesť túto obeť, ale Boh mu v tom na poslednú chvíľu zabránil. Abrahám ako náhradu obetoval baránka.


Naše stretko na Fare sme začali spoločnou modlitbou okolo nášho „hlavného stanu“, ktorý sme využili pri našej prvej hre – Putovanie s Abrahámom. Rozdelili sme sa do štyroch skupín a každá skupina dostala svoj „kufor“, v ktorom mala zabalený celý svoj majetok – stan (kocky), zvieratá (plyšové hračky). Začalo sa veľké putovanie, kde každá skupina musela splniť úlohu na štyroch stanovištiach. Potom sme sa spoločne naučili pesničku s ukazovaním – Otec Abrahám 7 synov mal. Po pesničke nám sestrička Mária Magdaléna predstavila Detský čin pomoci – Misiu pokoja. Po roku sme sa opäť zapojili do tejto peknej akcie eRka a do 3.11. sa budeme zapájať rôznymi aktivitami nezištnej pomoci vo svojom okolí. Zoznam aktivít sme dostali na papieriku a za účasť na týchto aktivitách môžeme získať aj naše milosrdníky. Teta Agátka s Terezkou nám potom predstavili misionárku lásky – Svätú Matku Terezu z Kalkaty. A nakoniec sme ešte stihli vyrobiť krásne papierové líštičky, ktoré odovzdáme budúci piatok pri našej návšteve starkých v Leonarde, v Tatranskej Polianke. Tešíme sa na Vás, naši „misionári lásky“.

Svätá omša pre deti a stretko 06. 10. 2017

Noe

Pán farár nám porozprával o Noemovi. Pán Boh povedal Noemovi aby postavil obrovskú drevenú loď – archu, koráb. Na túto loď zobral Noe všetky zvieratá a zachránil ich pred veľkou potopou, ktorá nastala po dlhom 40 dňovom daždi. Všade dookola bola voda, zachránili sa len tie zvieratká, ktoré boli na arche. Noe sa s rodinou plavil v korábe ešte 150 dní. Boh potom prisľúbil Noemovi, že už nikdy nezničí celú zem potopou a ako znak svojho prísľubu určil dúhu. Noe bol zachránený, lebo bol dobrý a svätý človek, ktorý Boha miloval a poslúchal. Preto sa potopa stala hranicou, cez ktorú prešiel iba on a jeho rodina. Ak budeme dobrí ako bol Noe, Boh nás zachráni a náš život nebude mať 120 rokov ani 950 alebo budeme žiť navždy.

Na našom stretku sme si pozreli divadielko o Noemovi a jeho arche. Vyrábali sme si jedlé „Noemove archy“ z keksíkov, tyčiniek a ukladali sme si na ne naše keksíkové zvieratká. Nakoniec sme ich všetky zjedli. Po našom maškrtení sme si ešte zahrali hru metla, pri ktorej sme sa všetci parádne zabávali.

Svätá omša pre deti a stretko 29. 09. 2017

Kain a Ábel
Pán kaplán Dávid nám porozprával o synoch Adama a Evy, o Keinovi a Ábelovi. Kain sa stal roľníkom, ktorý pestoval zeleninu a ovocie a Ábel zasa pastierom. Zo Svätého písma sme sa dozvedeli o jednej skúške, ktorú Boh zoslal na týchto bratov. Obaja chceli poďakovať Pánu Bohu za dary, ktoré im požehnával. Boh Ábelovu obetu zo stáda prijal a Kainovu obetu z plodín zeme nie. Bola to skúška ich pokory. Kein sa nahneval na svojho brata a zavraždil ho. Keď sa ho Boh spýtal, kde je jeho brat, pokúsil sa oklamať aj Boha, ktorý už dávno vedel, čo sa stalo. Dnešné poučenia si môžeme takto zhrnúť:

Keď sa ti darí, buď pokorný a ďakuj Bohu za požehnanie.
Keď sa ti nedarí, buď pokorný a hľadaj, kde si urobil chybu alebo buď trpezlivý, lebo Boh ťa skúša.
Ak vykonáš zlo, priznaj ho a ľutuj!
Nikdy sa nesmieš pomstiť na tom, kto sa dopustil zla. Súd patrí iba Bohu, nie tebe!


Na stretku sme s našou sestričkou Máriou Magdalénou urobili pokus, na ktorom nám ukázala ako rýchlo sa vie šíriť zlo medzi ľudí. Zahrali sme sa zoznamovacie hry, aby sme si čo najlepšie zapamätali mená našich kamarátov.

Svätá omša pre deti a stretko 22. 09. 2017

Rodostrom

Pán farár nám na Sv. omši porozprával o Ježišovom rodostrome. Je to zoznam Ježišových pokrvných príbuzných. A práve týchto ľudí, ktorí predchádzali Ježišovi, si budeme postupne preberať na detských Sv. omšiach. Mali by sme sa naučiť, kto boli a prečo ich Sv. písmo spomína v časti Starý zákon.
Na stretku na Fare sme si každý z nás pripravili svoj vlastný rodostrom. Potom sme ich prilepili na náš spoločný „Farský strom“. Keďže veľa detičiek bolo prvýkrát na našom stretku na fare, zahrali sme sa rôzne zoznamovacie hry. Vysvetlili sme si, ako prebiehajú naše stretká a na záver sme sa spoločne pomodlili a poďakovali Nášmu Oteckovi za spoločný strávený čas na fare a za všetky naše detičky.

Svätá omša pre deti a stretko 08. 09. 2017

Hurá ... s novým školským rokom sa opäť začali naše obľúbené, piatkové sväté omše pre deti a stretká na fare.
Na prvej, septembrovej, detskej sv. omši, v deň sviatku narodenín Panny Márie, sme spoločne prosili o dary Ducha Svätého pre všetkých školákov, učiteľov, ale aj dospelákov. Pán kaplán Lukáš sa nás opýtal, aký darček môžeme darovať mame k narodeninám? Každá mamka má rada kvety a aj naša nebeská Mamka sa im určite poteší. Prezradil nám, že najväčšiu radosť urobí Panne Márii kytica uvitá z modlitieb sv. ruženca, ale poteší sa aj jednému malému kvietku v podobe jedného Zdravasu. Všetkých nás povzbudil, aby sme takéto kvety, našej nebeskej Mame, radi dávali.


Po sv. omši sme mali stretko na fare. Ubehlo nám veľmi rýchlo, lebo sme z farebných papierov vyrábali rôzne kvietky. Pestrofarebnú kytičku sme navoňali modlitbou Zdravasu a darovali ju Panne Márii do neba, aj do vázy.

Farský denný letný tábor pre veľkých (8 – 15 rokov) 21. – 25.8.2017


Detský tím ďakuje táborovým deťom, mladším animátorom ktorí nám veľmi pomohli a našim ochotným kňazom, ktorí s nami trávili každý deň a boli nám obrovskou pomocou. Ďakujeme našim sestričkám z Charity, ktoré nám varili chutné obedy a aj tento rok nás s láskou tolerovali 2 dni. Ďakujeme pánovi kastelánovi Ondrejovi z Ľubovnianskeho hradu, ktorý nám pomohol pri zabezpečení nášho výletu. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Klaudovi Burgerovi z hotela Hubert a všetkým zamestnancom. Dostali sme bezplatne priestor a aj jazdu na koníku pre deti. Ďakujeme zariadenieu pre seniorov Leonardo v Tatranskej Polianke, že nás opäť s láskou prijali. Obrovské poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám pomáhali modlitbou. Bez Vašich modlitieb by naše detské aktivity neboli také požehnávané.
ĎAKUJEME

Farský denný letný tábor pre malých (3 – 7 rokov) 17. – 21.7.2017

My v tábore na fare, s Martinom sa hrávame.
Dobré skutky robíme, so všetkým sa delíme.
Anjelíci stráž mávajú, neúnavne pomáhajú.
V polke plášťa zahalení, mečom, štítom vyzbrojení,
pochodujú, spievajú, Bohu chválu vzdávajú.

 

Ďakujeme našim anjelíkom a naším tetuškám za super tábor. Ďakujeme Nášmu Oteckovi za prekrásne počasie počas celého týždňa. Bolo nám veeeeeľmi veselo a zažili sme veľa nových zážitkov so Sv. Martinom. Ahojte naši rytieri milosrdenstva a lásky.

Svätá omša pre deti a stretko 09. 06. 2017

Pán kaplán Jozef nám v kázni rozprával o Najsvätejšej Trojici, ktorej sviatok sme v nedeľu slávili. Tvoria ju Boh Otec - Stvoriteľ náš aj celého sveta a Otec, ktorý nás nekonečne miluje, Boh Syn - náš Spasiteľ a Vykupiteľ, Boh Duch Svätý - Láska medzi Otcom a Synom (a ku ktorej sme všetci pozvaní). Sú traja, ale majú jednu vôľu a tvoria dokonalú jednotu. Aby sme aspoň kúsok pochopili podstatu Najsvätejšej Trojice, pán kaplán ju prirovnal ku káve tri v jednom - tri rôzne časti, ale jeden dokonalý celok.


Stretnutie po sv. omši pokračovalo vonku pri fare - hrami, pri ktorých sme sa opäť dobre zabavili, vyšantili, aj zasmiali. Skrátka, bolo nám spolu dobre. Tešíme sa na vás všetkých znova o týždeň.

Svätá omša pre deti a stretko 02. 06. 2017

Pán Farár nám porozprával o tretej Božskej osobe - Duchu Svätom. V kostole na jednej z mozaík máme zobrazené zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Holubica predstavuje Ducha Svätého a plamene nad apoštolmi predstavujú jeho zoslanie. Apoštoli týmto zoslaním dostali dva dary: prvým bol dar ODVAHY - a oni sa prestali báť, druhým bol dar REČI - a všetci im začali vo všetkých jazykoch rozumieť.


Naše stretko sme opäť mali vonku pred farou. Na začiatku sme všetci poblahoželali nášmu Pánovi Farárovi k jeho zajtrajším narodeninám. Pán Farár sa s nami veľmi rád podelil s jeho tortou a cukríkovým ružencom. Potom sme sa všetci zahrali rôzne hry a dokonca bol aj futbalový zápas detí, rodičov a našej šikovnej brankárky - sestričky Magdalénky. Tešíme sa na naše ďalšie akčné piatkové stretká s Vami.

Svätá omša pre deti a stretko 26. 05. 2017

Svätá omša s pánom kaplánom Františkom bola o niečo viac v slávnostnejšia ako inokedy. Naši kamaráti, ktorí boli v nedeľu na1. Sv. prijímaní, mali na sebe oblečené biele rúcha. Nosili ich aj na sv. omšiach počas celého minulého týždňa. Pán kaplán František nám vo svojej kázni pripomenul čo znamená Eucharistia. Eucharistia je premenené Telo Kristovo, ktoré môžeme prijímať iba vtedy, keď sme nespáchali hriech.


Po sv. omši sme sa na našom detskom stretku poriadne zabavili s novými kámošmi z Košeca, ktorí tu boli za odmenu na výlete v Tatrách. Boli sme rozdelení do 5 družstiev a súťažili sme na šiestich stanovištiach. Mali sme pripravené zábavné súťaže, za ktoré sme boli odmenení sladkou odmenou a MILOSRDNÍKMI. Tešíme sa na naše ďalšie stretko, kde sa budeme opäť zabávať vonku pred farou a liezť na lezeckú stenu.

Svätá omša pre deti a stretko 19. 05. 2017

Na sv. omši sme boli veľmi aktívni, hlásili sme sa a na všetky otázky pána kaplána Jozefa sme vedeli odpovedať. Pán kaplán nám pripomenul 10 Božích prikázaní. Po Sv. omši nasledovalo skúšanie. Mali sme malú dušičku, ale zvládli sme to. Kým nás naši kňazi skúšali, pozreli sme si v kostole rozprávku o Fatime.
V nedeľu je náš VEĽKÝ DEŇ – máme 1. Sväté prijímanie. Ešte v sobotu pôjdeme prvý raz na spoveď. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o modlitby za nás a našich rodičov, aby sme pokračovali v ceste k Bohu.


MODLITBA ZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

Ó, Ježišu, ty si nás miloval takou veľkou láskou, že si nám dal neopísateľný dar svätej Eucharistie. Zapáľ nás plápolajúcou horlivosťou, aby sme šírili tvoju slávu, keď sa modlíme za malé deti, ktoré sa po prvý raz priblížia k tvojmu svätému stolu. Ó, Božské Srdce Ježišovo, ochraňuj tieto mladé duše od útokov zlého, posilňuj ich vieru, roznecuj ich lásku a zaodej ich všetkými cnosťami, ktoré ich urobia hodnými ťa prijať. Amen. Svätý Ján Krstiteľ, Kristov predchodca, priprav cestu Ježišovi v srdciach týchto detí. Svätý Tarzícius, ochraňuj deti, ktoré pristúpia k prvému svätému prijímaniu.


Budúci týždeň sa tešíme na stretko, ktoré bude plné hier, súťaží a zbierania MILOSRDNÍKOV.

Svätá omša pre deti a stretko 12. 05. 2017

Pán farár nás v úvode kázne poprosil o spoluprácu a pozornosť. Chcel nám povedať o veľmi vážnej veci – o vojne. Vojna nie je dobrá. Nezmyselne v nej prichádzajú o život otcovia, mamy, ale aj deti. Porozprával nám zaujímavý príbeh z I. svetovej vojny, keď v zákopoch oproti sebe bojovali nemeckí a britskí vojaci. Vianoce sú pre každého z nás dňom radosti a aj medzi vojakov do zákopov prišiel tento deň s krásnym posolstvom narodenia Ježiša. Nemeckí vojaci priniesli vianočné stromčeky a začali spievať Tichú noc. Potom vyšiel prvý nemecký vojak s rukami nad hlavou, oproti nemu vyšiel britský vojak a netrvalo dlho a všetci vychádzali, aby si zaželali pekné sviatky a spoločne si zaspievali. Krásne, ako malý Ježiško dokázal spojiť týchto veľkých chlapov.


Pokúsme sa aj my nájsť tú našu pieseň, zaspievajme si ju spoločne a objímme aj svojich neprajníkov s láskou, akej nás učí Ježiš Kristus.
Fiat voluntas Tua - buď vôľa Tvoja.

Svätá omša pre deti a stretko 05. 05. 2017

Pán kaplán František nám na sv. omši porozprával o hriechu. Dozvedeli sme sa, že hriechom urážame Boha. My už vieme, že spoveďou sa môžeme očistiť v spovedelnici a hriechy nám odpúšťa Boh cez kňaza.


Na stretku nám Adam Brodanský porozprával o svojom pobyte v Etiópii. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o živote v inej časti sveta. Je tam veľa chudobných ľudí. Videli sme podviživené, veľmi choré deti. Adam nám ukázal sandále vyrobené z pneumatiky, ktoré si z tejto krajiny doniesol.
Máme šťastie, že žijeme na Slovensku, máme čo jesť, máme si čo obliecť, máme vzdelanie,...
Vďaka Ti Bože za všetko, čo máme.


O týždeň nebude stretko, budeme s tetou Monikou cvičiť piesne na 1. sv. prijímanie.
Vidíme sa na stretku v piatok 19.5.2017.

Svätá omša pre deti a stretko 28. 04. 2017

Sv. omša pre deti bola tento piatok v kaplnke. Pán kaplán Jozef nám porozprával o tom, čo nás čaká. O pár týždňov idú niektorí z nás na 1. sväté prijímanie. A pred ním pôjdeme na našu prvú spoveď. Porozprával nám, čo je pre nás dôležite urobiť: pripraviť sa, spytovať si svedomie, odprosiť rodičov a všetkých za všetko zlé, dobre sa vyspovedať, oľutovať svoje hriechy, mať snahu viac nehrešiť a vykonať "pokutu" - pokánie, ktorú dostaneme od kňaza.


Na stretku sme plánovali urobiť poriadok okolo fary, ale dážď bol vytrvalejší, tak sme si so záujmom pozreli prvú časť filmu Fatima.
Paa o týždeň kamaráti.

Svätá omša pre deti a stretko 07. 04. 2017

S pánom kaplánom Jožkom sme počas detskej sv. omši zažili peknú krížovú cestu, ktorá bola venovaná nám deťom. Na jednotlivých zastaveniach stálo 14 detí a každé z nich držalo v rukách nejakú vec, ktorá symbolizovala to zastavenie. Boli to napríklad tenisky, čokolády, zrkadlo, kalich, ruženec, ovládač od televízora a pod. Po skončení detskej krížovej cesty sme tieto veci spoločne odniesli pred oltár. Na konci sv. omše sme sa všetci poklonili - adorovali Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Pán kaplán ju potom preniesol do vedľajšej kaplnky, kde ju mohli veriaci adorovať až do večerných hodí.


Stretko na Fare sme začali spoločnou modlitbou. Naše tetušky nám pripravili rôzne stanovištia, na ktorých sme si mohli vyrobiť pekné veci na Veľká Noc. Vyrobili sme si krásne ozdoby – veľkonočné venčeky, ktoré boli z prútia, mašlí, vajíčok a mohli sa zavesiť na stenu. Pripravili sme si aj veľkonočné vajíčka, na ktoré sme nalepovali rôznofarebné bavlnky. Z papierových tanierov sme vyrobili prázdny Ježišov hrob, pri ktorom bol odvalený kameň. Celý náš detský team vám praje požehnanú Veľkú Noc, aby ste zažili pravú veľkonočnú radosť a pokoj v Kristovi, ktorý má moc meniť hrob na život.

Svätá omša pre deti a stretko 31. 03. 2017

Pán kaplán Janko nám porozprával príbeh o stavaní kostola v dedinke Lackov. Ako nám vysvetlil aj v tomto príbehu - nič nie je náhoda, všetko čo sa stane je Božie riadenie.


Stretko na fare nám pripravili naše šikovné - najmladšie animátorky. Za skvelé súťaže a hry veľmi pekne ďakujeme našej Tamarke, Olívii, Veronike a Katke. Tešíme sa aj s Adamovej pomoci, ktorý nám vyrobil nápis na našu nástenku pre deti. Nájdete ju pri koľajniciach nad kostolom v Novom Smokovci. Ak ste zvedaví tak šup šup, všetky oznamy a informácie o našich stretkách nájdete na tejto nástenke.

Svätá omša pre deti a stretko 24. 03. 2017

Pán kaplán František nám porozprával o sviatku Zvestovania Pána, ktorý slávime v sobotu. Dozvedeli sme sa, že presne od dnes 24.3. o 9 mesiacov budeme sláviť narodenie Pána. V kostola máme krásnu mozaiku zvestovania anjelom Panne Márii. Po sv. omši sme mali v kaplnke krížovú cestu. 25.3. je aj sviatok nás všetkých, Deň počatého dieťaťa, a preto sme si na fare pozreli prezentáciu, kde sme sa dozvedeli, že každý jeden z nás je jedinečný a každý z nás je dôležitý. Dozvedeli sme sa, že svoj život sme žili už mamičke v brušku, 9 mesiacov pred našim narodením. Potom sme sa zahrali rôzne hry.
Na záver sme všetci spoločne zagratulovali nášmu pánovi kaplánovi Jankovi k jeho narodeninám. Odovzdali sme mu tortu, s ktorou sa s nami podelil. Bola vynikajúca - Ďakujeme Ti naša Teta Danka. Tešíme sa o týždeň.

Svätá omša pre deti a stretko 17. 03. 2017

Pán kaplán Jožko nám na Sv. omši porozprával o hospodárovi, ktorý zasadil vinicu a potom ju prenajal vinohradníkom. V čase oberačky poslal za nimi svojich sluhov, ktorí mu mali doniesť časť jeho úrody. Lenže žiaden z jeho sluhov sa nevrátil naspäť, preto tam poslal svojho syna, ale ani ten sa s úrodou nevrátil. Vinohradníci všetkých zabili a keď k nim príde pán vinice, čo im urobí? Oni mu odpovedali: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budí načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im nato odpovedal: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“


Po Sv. omši sme sa všetci vybrali na krížovú cestu na Peknú vyhliadku. Už sa zvečerievalo, preto sme potrebovali baterky. Bolo to pre nás niečo iné, tak tajomné a zároveň dobrodružné. Pán kaplán Jožko pripravil pre nás veľmi peknú krížovú cestu za rodičov. Skončili sme ju už za úplnej tmy. Ďakujeme Ti Náš Otecko za našich rodičov.

Svätá omša pre deti a stretko 03. 03. 2017

Pán kaplán František nám v kázni pustil časť rozprávky o Samaritánke pri studni. Potom nám porozprával a vysvetlil v prezentácii ako to bolo v časoch Pána Ježiša. Ako sa nestýkali Židia a Samaritáni, aké studne boli kedysi. Samaritánka sa hanbila pred ľuďmi – jej srdce bolo plné výčitiek od ľudí a skrývala sa pred nimi. Ježiš ju pozorne počúva a pomáha jej vrátiť sa späť k zdravému životu. Oslobodzuje ju od pocitov viny z predchádzajúcich zlyhaní.
Takto koná Ježiš aj dnes. Pre neho žiadny človek nie je stratený. Rád sa porozpráva s každým človekom a to aj s takým, ktorého nenávidia mnohí ľudia v meste, na dedine.


Na začiatku nášho stretka na fare sme začali s vyfarbovaním krížovej cesty. Naša Sr. Mária Magdalénka nám pripravila veľmi pútavou formou krížovú cestu. Každé jedno zastavenie sme prilepovali na spoločný papier a sestrička nám ho vysvetlila. Po poslednom zastavení nám vznikla veľmi pekná krížová cesta. Ku koncu nášho stretka sme si ešte spolu zahrali obľúbené koníky a po spoločnom požehnaní sme sa rozišli domov.
Naša najmladšia členka detského teamu oslavovala krásne narodeniny, ku ktorým jej vyprosujeme veľa Božích milostí. Aňa naša zlatá, máme ťa veeeľmi radi.


P.S. Budúci týždeň máme prázdniny, tak sa vidíme až 17.3.

Svätá omša pre deti a stretko 24. 02. 2017

Pán Kaplán Jozef nám vo svojej prezentácii vysvetlil rozdiel medzi farizejom a mýtnikom. Na jednoducho nakreslenom obrázku nám ukázal ako tento rozdiel vnímal Pán Ježiš: „ Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Každý kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (LK 18,9-14).


Na našom stretku na fare nás naša Sr. Mária Magdaléna naučila nové hry, spoločne sme si zatancovali obľúbený tanec a zahrali „koníky“. Nová hra-krabica mala medzi nami veľký úspech, lebo sme za splnenie úlohy dostali každý sladkú odmenu. Ahojte, vidíme sa na ďalšej detskej sv. omši a stretku na fare.

Svätá omša pre deti a stretko 17. 02. 2017

Pán farár nám porozprával o stratenej drachme. Vysvetlil nám, ako veľmi sa ľudia boja, že stratia nádej na večný život. Naša duša je to najhodnotnejšie čo máme a bez duše sa nedá žiť. Máme sa snažiť si chrániť našu dušu a to tak, že sa budeme snažiť vyhýbať sa hriechom (pretože s hriechmi strácame svoju dušu). Ukázal nám rôzne staré peniaze, ktoré už v dnešnej dobe nemajú žiadnu hodnotu.


Na stretku sme pohostili rodičov koláčikmi a čajíkom a spoločne sme urobili náš rukostrom. Po malom občerstvení sme sa všetci vybrali von na guľovačku. Bunker ani iglu sme nepostavili, ale snehuliak sa nám podaril. Guľovačku sme mali poriadnu, dokonca sa náš pán farár musel ísť prezliecť. Vonku nám po celý čas krásne snežilo, čomu sme sa veľmi všetci tešili.
Ďakujeme Ti náš Otecko za tieto pekné spoločné chvíle.

Svätá omša pre deti a stretko 10. 02. 2017

Pán kaplán František nám na sv. omši porozprával o svadbe v Kane Galilejskej, o šiestich nádobách, v ktorých Ježiš premenil vodu na víno. Svoje rozprávanie nám vysvetľoval pomocou prezentácie.


V úvode stretka sme pozvali všetkých rodičov na ďalšie stretko, na ktoré im pripravujeme prekvapenie. Po odchode rodičov na katechézu s pánom farárom, sme vyrobili darček pre rodičov - záložky do kníh. Dohodli sme sa, že o týždeň pohostíme rodičov a potom pôjdeme von stavať bunker a iglu z obrovskej kopy snehu, ktorú máme pri fare. Hurá nato o týždeň!

Svätá omša pre deti a stretko 27. 01. 2017

Pán Farár nám vysvetlil na príklade stratenej ovečky ako sa cítia ľudia, ktorí hrešia. Zahrali sme sa hru, kde jeden kamarát skryl ovečku a druhý sa ju snažil nájsť. Stratená ovečka predstavovala hriešneho človeka, ktorý keď sa stratí, tak je sám. Ale keď ju nájde jej pastier, už nie je sama a nemusí sa báť. A rovnako je to aj s hriešnym človekom, ktorý keď príde k Ježišovi a povie mu svoje hriechy, už nie je sám a už sa nemusí báť.
Od pána Farára sme dostali za úlohu modliť sa každý deň za hriešnikov. Máme sa aj pokúsiť napomenúť s láskou nášho kamaráta, ak bude robiť niečo zlé. Terezke požičal ovečku, pri ktorej sa má pomodliť za hriešnikov.


Po sv. omši sme sa vybrali na spoločnú sánkovačku smerom na Hrebienok. Sánkarská dráha bola večer osvietená a snehové podmienky na sánkovačku boli výborné. V polovici cesty na Hrebienok sme nasadli na svoje sánky, boby a lopáre a spustili sme sa o 106 dole. Bola to veľká zábava a vďaka Bohu sme všetci zvládli našu prvú tohtoročnú sánkovačku. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretká.

Svätá omša pre deti a stretko 20. 01. 2017

Pán kaplán František sa nás pýtal, či sme už niekto boli chorí alebo či sme boli niekedy v nemocnici. Či vieme, že kto sa tam o nás staral a čo nám tam podávali. Pýtal sa nás, či si vieme predstaviť, že by teraz niekto zrazu z našej strechy spúšťal chromého na lôžku.

Poprosil nás, aby sme pri obetovaní mysleli na chorých a aby sme sa aj počas týždňa skúsili pomodliť za chorých, ktorí sú okolo nás. Veď možno máme chorých aj nejakých spolužiakov. Vysvetlil nám, že na chorú dušu je najlepší liek modlitba a svätá spoveď. Po sv. omši sme sa vonku pohrali na snehu a išli sme sa zohriať na faru na čajík.

Tešíme sa o týždeň na sánkovačku.

Svätá omša pre deti a stretko 13. 01. 2017

Na sv. omši nám pán kaplán Janko porozprával o rozsievačovi. Na stretku pre deti sme najskôr odzdobili náš spoločný vianočný stromček. Všetky naše vyrobené ozdoby sme starostlivo odložili pre budúce Vianoce.

Potom sme sa išli všetci vonku šantiť v snehu. Spoločne sme mali guľovačku a vyskúšali sme všetky dostupné pomôcky na spúštanie sa na snehu. Užívali sme si sniežik, kým ho ešte máme. Tešíme sa na všetkých o týždeň.

Prvý Vianočný bazár pre deti 2016

26. 12. 2016 sme sa po jasličkovej pobožnosti stretli všetky deti na fare. Čakali nás tam samé prekvapenia. Jedným z nich bol aj náš prvý Vianočný bazár. Bolo tam veeeeeľa zaujímavých vecí, ktoré nám priniesli na naše stretká deti a dobrodinci z našej farnosti. Deti nám prinášali najmä hračky, ktorých sa doma dobrovoľne vzdali. Od začiatku tohto školského roka sme mali možnosť získať „MILOSRDNÍKY“ – peniažky, za ktoré sme si mohli nakupovať na našom Vianočnom bazáre. Dostávali sme ich za účasť na detskej svätej omši, za stretká, za rôzne súťaže, ale aj za nácvik a účasť na jasličkovej pobožnosti. Na našom bazáre mohli nakupovať všetci ľudia. Mali sme pre nich pripravený výhodný výmenný kurz, 1 MILOSRDNÍK za 1 Euro. Vonku sme mali pre všetkých pripravené malé občerstvenie, horúci čajík a sladkosti.


Ďakujeme všetkým našim tetám a dievčatám - animátorkám z detského týmu za prípravu a zorganizovanie vianočného bazáru. Ďakujeme aj všetkým nakupujúcim, vďaka ktorým sme vyzbierali peniažky pre farskú charitu. Naša vďaka patrí aj hudobníkom, ktorí nám svojimi pesničkami spríjemnili naše nakupovanie a vytvorili veselú vianočnú atmosféru.


Tešíme sa na náš ďalší detský bazár, ktorým chceme potešiť nielen deti našej farnosti ale aj tých, ktorým pôjde náš finančný výťažok z nášho bazáru. A milé deti, na našich detských stretkách pokračujeme v zbieraní MILOSRDNÍKOV.

Svätá omša pre deti a stretko 16. 12. 2016

Posledné tohtoročné - predvianočné detské stretko na fare bolo plné vianočných príprav. Zdobili sme náš spoločný „farský“ stromček na fare. Na stromček sme dávali naše vlastnoručne vyrobené ozdoby. Vyrobili sme aj jedlé vianočné reťaze z popcornu. Ich výroba bola veľmi chutná, lebo sme mali dovolené jeden popcorn do bruška a jeden na reťaz. Môžete si ľahko predstaviť, kde skončilo viac popcornu. Na záver sme si spolu zatancovali, zaspievali a pomodlili sa.

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, nech sú to pre vás dni naplnené láskou, radosťou a pokojom.

Svätá omša pre deti a stretko 9. 12. 2016

Mikulášska detská svätá omša bola plná prekvapení. Pán kaplán Janko nám porozprával o Sv. Mikulášovi. Vysvetlil nám na jeho živote, prečo si dávame darčeky na Svätého Mikuláša. Po omši sme už nedočkavo očakávali príchod Sv. Mikuláša, ale pán kaplán Janko nám oznámil, že ho najskôr musíme nájsť. Išli sme ho hľadať pred kostol, ale tam sme ho nenašli. A na naše veľké prekvapenie sme ho nakoniec našli v kostole.

Tí najodvážnejší zaspievali Sv. Mikulášovi pesničky a zarecitovali básničky:
„ Mikulášku dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám z tvojich darov trošku, či koláča makového, či koníka medového, veď ty Sv. Mikuláš, veľa dobrých darov máš. „


Ďakujeme Sv. Mikulášovi za veľa sladkých balíčkov a už sa tešíme na naše ďalšie stretko, kde budeme zdobiť náš spoločný vianočný stromček.

Svätá omša pre deti a stretko 2. 12. 2016

Pán kaplán František nám porozprával o ďalšom skutku duchovného milosrdenstva - zarmútených potešovať. Pýtal sa nás, kedy sme smutní, kto a čo nás vtedy poteší. Dostali sme úlohu na ďalší týždeň - potešiť niekoho okolo nás.

Po presune na faru a úvodnej modlitbe nasledoval nácvik piesní s tetou Monikou na jasličkovú. Po zvládnutí piesní sme sa pustili do vyrábania vianočných kvietkov-hviezdičiek s tetou Renátkou a reťazí z cestovín na náš spoločný vianočný stromček.
Tešíme sa o týždeň.

Svätá omša pre deti a stretko 25. 11. 2016

Pán kaplán Jožko nám porozprával o živote Svätej Kataríny, o jej veľkej zanietenosti pomáhať druhým a o tom ako horlivo evanjelizovala. Stretko na fare sa od začiatku nieslo veselou nôtou. Naša zanietená animátorka Anna Mária nás naučila veselý ER-kársky tanček. Tanec začal tancovať každý sám a pri každom novom kole sa tvorili dvojice, trojice, štvorice.......až sme sa všetci stretli v jednom spojenom kruhu. S veľmi chytľavým a veselým textom si tento tanec získal každého na stretku. Do tancovania a spievania sa zapojili ÚPLNE všetci. Dookola sme spievali a tancovali: Wana.....Čičiwana...Wana Wana Čičiwana Wana 


V našich tvorivých dielňach sme vyrábali dva druhy adventného venca. Prvý sme vytvorili z našich rúk, ktoré sme si obkreslili na papier, povystrihovali, zlepili a ozdobili. Druhý, klasický adventný veniec z čerstvej čačiny, nám pomohla urobiť naša Agátka. V nedeľu nám na svätej omši požehnali tento adventný veniec. Počas celého adventu ho budeme mať na našich stretkách. Prajeme Vám požehnaný Advent.

Svätá omša pre deti a stretko 18. 11. 2016

Končí sa jubilejný rok milosrdenstva, my síce ešte budeme do konca roka pokračovať v našom putovaní a spoznávaní skutkov milosrdenstva, ale tento piatok nám pán farár v krátkosti priblížil, aké by malo byť ovocie tohto roka – byť dobrým, lepším, vidieť toho druhého vedľa mňa. A to je aj úloha pre nás všetkých na tento týždeň – pomôcť a preukázať lásku niekomu v mojom okolí.

Na stretnutí sme si zopakovali skutky telesného milosrdenstva a vyrobili kráľovskú korunu pre nášho najvyššieho Kráľa – Pána Ježiša.

Svätá omša pre deti a stretko 11. 11. 2016

Nevedomých vyučovať – ďalší skutok duchovného milosrdenstva.
Na peknom príbehu zo života sv. Martina, keď bol ešte malým chlapcom, nám pán kaplán Janko vysvetlil, že aj keď nie sme učiteľmi povolaním, môžeme všetci druhých poučiť - svojím príkladom. Pán kaplán povzbudil aj nás, aby sme boli dobrým príkladom a ochotne pomohli spolužiakom a kamarátom, keď nebudú niečo vedieť, alebo budú niečo potrebovať…

Vo veľmi podobnom duchu sa nieslo aj stretko na fare, tentokrát veľmi netradičné. Manželia Danielka a Viktor, ktorí nejaký čas pobudli v Indii ako dobrovolníci (tí, čo majú dobrú vôľu ☺ ) nám krásne porozprávali o živote už svätej Matky Terezy z Kalkaty a o sestrách Misionárkach lásky, ktoré pokračujú v konaní skutkov lásky podľa príkladu Matky Terezy. Zistili sme, že to, že sme zdraví, máme strechu nad hlavou, teplú vodu, elektrinu, veľa iných vecí a hlavne rodinu, v ktorej sa máme všetci radi, nie je samozrejmosťou, ale veľkým Božím darom a sme veľmi bohatí … tak buďme vďační a štedrí na lásku … Tešíme sa na stretnutie o týždeň ☺

Svätá omša pre deti a stretko 4. 11. 2016

Mŕtvych pochovávať a za živých a mŕtvych sa modliť – boli v „dušičkovom čase“ aktuálne skutky telesného a už aj duchovného milosrdenstva, o ktorých nám počas sv. omše rozprával pán kaplán František. Vysvetlil nám, aké sú dôležité a koľko dobra môžeme „vymodliť“ našim drahým a všetkým blížnym, za ktorých sa modlíme – živým, ale aj mŕtvym, ktorí sú v očistci.

Po sv. omši sme s pánom kaplánom Jozefom išli na cintorín a spolu sme sa pomodlili za duše v očistci, aby tam už netrpeli, ale tešili sa s najlepším Otcom v nebi. Hoci bola cesta späť na faru zaujímavá, boli sme radi, že sa môžeme zohriať v teple fary, aj teplým čajom, aj sa ešte trochu zahrať ☺

Nezabudnime na úlohu do ďalšej sv. omše – pomodlíme sa za rodičov a za našich blížnych … a veríme, že nielen tento týždeň a pretože sme to dostali za úlohu, ale každý deň z veľkej lásky a vďaky …

Bál svätých a biblických postáv 30.10.2016

V tomto čase blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých si deti našej farnosti vyskúšali, ako je to byť svätým a prezliekli sa za toho svojho obľúbeného. Bolo to pekné popoludnie plné „milosrdných“ hier. Cesta milosrdenstva vedie do neba a my sa tam všetci raz chceme stretnúť.

Sv. omša pre deti 28.10.2016

Aj keď boli prázdniny, na svätú omšu pre deti prišlo veľa detí. Pri tejto svätej omši bolo vyhodnotenie celooktóbrovej súťaže v tvorbe ružencov. A deti boli v tejto súťaži veľmi usilovné a tak každý si zo svätej omše odnášal odmenu a veríme, že svojou snahou urobili radosť aj Panne Márii.

V pokračovaní na ceste milosrdenstva neboli prázdniny. Pán farár nám vysvetlil skutok duchovného milosrdenstva – hriešnikov napomínať a domáca úloha na tento týždeň je: každému komu ublížime, povieme aj prepáč.

Sv. omša pre deti a stretko 21.10.2016

Chorých navštevovať bol ďalší skutok telesného milosrdenstva, ktorý nám pán kaplán Jozef vysvetlil. Zahŕňa v sebe 3 P – povzbudiť, potešiť a pomôcť chorým, starým a opusteným. A aby sme o skutkoch iba nehovorili, po svätej omši sme nasadli do áut a išli potešiť, povzbudiť a pomodliť sa s chorými, starými a opustenými ľuďmi do zariadenia pre seniorov Leonardo v Tatranskej Polianke. Spolu sme sa pomodlili desiatok ruženca a ponúkli ich dobrými koláčmi, ktoré pripravila jedna milá, dobrá pani... Žeby tých „P“, ktoré sú spojené s návštevou chorých bolo viac? Skúste spočítať a pridať.

Na budúci prázdninový piatok nás čaká vyhodnotenie celooktóbrovej súťaže vo výrobe ružencov. Ktorí ste ešte nezačali, rýchlo do toho.

Sv. omša pre deti a stretko 14.10.2016

Väzňov vykupovať - naše ďalšie zastavenie na ceste skutkov telesného milosrdenstva. Pán kaplán Janko nám vysvetlil kto sú väzni a že "vykupovať" znamená aj pomôcť niekomu, o kom vieme, že má nejaký problém. Domov sme dostali úlohu - vyrobiť nejaký pekný pozdrav pre väzňov, ktorý potom náš pán farár odnesie do väznice.
Na začiatku nášho stretka na fare sme sa s pánom kaplánom Jožkom pomodlili desiatok ruženca. Potom sme už ako usilovné včeličky vyrábali vrtuľky do vetra. Naša šikovná Agátka nám vždy najprv ukázala postup a potom sme všetci vystrihovali papiere, maľovali rôzne ozdoby, lepili, prevliekali korálky, pribíjali špendlíky do paličky a nakoniec aj skúšali naše nové vrtuľky. Niektoré detičky nám nechali svoje vrtuľky na fare, aby sme mohli obdarovať starkých v Leonarde na Tatranskej Polianke. Budúci piatok im ich odovzdáme a veríme, že ich nimi potešíme.

Šarkaniáda 15.10.2016

Začali sme výrobou šarkanov na fare, potom skúškou na ihrisku a naostro začala šarkaniáda na lúčke oproti fare. Potom oddychovali šarkany i my, keď sme sa posilňovali dobrými koláčikmi, ktoré napiekli starostlivé mamičky.

Na záver sme sa pomodlili Anjel Pána, dostali požehnanie od pána farára a so svojimi šarkanmi sa rozišli s tým, že ich doma otestujeme znova pri priaznivejšom vetre.