Hlavná ponuka

Divadelné predstavenia

Zo života sv. Františka

Zo života sv. Františka

1. časť divadelného predstavenia vo farskom kostole v Novom Smokovci 28.6.2015

Zo života sv. Františka

2. časť divadelného predstavenia vo farskom kostole v Novom Smokovci 28.6.2015

Zo života sv. Františka

3. časť divadelného predstavenia vo farskom kostole v Novom Smokovci 28.6.2015

Život Ježiša Krista

Život Ježiša Krista

Časť divadelného predstavenia z 29.3.2015 vo farskom kostole v Novom Smokovci.