Hlavná ponuka

Pripravujeme

Advent - Vypni telku, zapni seba

Nedeľa 29.11.2022 je prvá adventná – začiatok prípravy na sviatky Narodenia Pána.

Tým najvzácnejším darom, ktorý si môžeme darovať je čas. Preto máme návrh zvlášť pre rodičov a deti, ako tráviť spoločné večery: cez adventné obdobie vypnime televízor a počítač, poseďme spolu, pomodlime sa pri adventnom venci, zahrajme sa, zaspievajme, prečítajme knižku. Darujme svoj čas tým najvzácnejším ľuďom, ktorých máme.

Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci. Je to domáca pobožnosť pre rodiny, ktoré sa chcú spolu modliť. Môžete si ju zobrať.

Rorátne sväté omše

Adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša s pripomienkou jeho Matky.

Do 17. 12. budeme vo vybrané dni v Novom Smokovci o 6:00 hod. a v Tatranskej Lomnici o 6:15 hod. sláviť rannú sv. omšu pri svetle sviec, ktoré pripomínajú Pannu Máriu – Hviezdu rannú, ktorá nám ohlasuje blízky Kristov príchod.

Srdečne pozývame všetkých, ale zvlášť deti, ktoré prosíme, aby si doniesli lampášiky, alebo sviece a deti nech sa zhromaždia pred sakristiou (v Tatranskej Lomnici vzadu v kostole), odkiaľ pôjdeme spoločne na sv. omšu. Tešíme sa na Vás.

Adorácia Taizé a Nikodémova noc

Vo štvrtok 1 12. 2022 bude v Novom Smokovci po sv. omši adorácia Taizé do 18:30 a po nej do 19:30 Nikodémova noc, zakončená eucharistickým požehnaním. V tomto čase môžete taktiež pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo duchovnému rozhovoru.

Všetkých srdečne pozývame. V tento deň sviatosť vyložíme nie pred sv. omšou, ale po sv. omši.

Fatimská sobota

V sobotu 3. 12. 2022 o 8:00 hod. bude v Novom Smokovci svätá omša a po nej fatimská pobožnosť.

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 4. 12. 2022 o 17:00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

Prebieha druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy by tak mala byť výrazne predĺžená.

Cena rekonštrukcie je 35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí dotácia z Ministerstva kultúry SR. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne.

Prosíme o pomoc, kto môžete, prispejte. Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete staré šindle z tejto strechy. Ich zakúpením podporujete rekonštrukciu tohto kostola. Peniaze za šindeľ dávajte prosím do pokladničky.

Vopred ďakujeme.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987