Hlavná ponuka

Pripravujeme

Sväté omše na horách - LETO 2024

Srdečne vás pozývame na tradičné sväté omše na horách, ktoré sa toto leto uskutočnia nasledovne:

piatok 5. júla 2024 | Sliezsky dom | 14:00 hod.
sobota 20. júla 2024 | Kláštorisko | 11:00 hod.
nedeľa 11. augusta 2024 | Veľká Rača | 13:00 hod.
sobota 24. augusta 2024 | Téryho chata | 13:00 hod.
sobota 14. septembra 2024 | Východná Vysoká | 12:00 hod.
sobota 12. októbra 2024 | Plesnivec | 12:00 hod.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

Prebieha druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy by tak mala byť výrazne predĺžená.

Cena rekonštrukcie je 35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí dotácia z Ministerstva kultúry SR. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne.

Začiatkom roku 2024 sme začali s nevyhnutnou rekonštrukciou veže kostola v Starom Smokovci. Ide o Tatranskú sakrálnu stavbu, ktorú v roku 1888 dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažky Klotildy. Veža tohto kostola je v natoľko zlom stave, že bol vytvorený podperný systém, aby sa predišlo jej zrúteniu a následne bude prebiehať samotná rekonštrukcia. Vzadu, pri východe z kostola na stolíkoch, sme pre Vás vytvorili predajné materiály, kúpou ktorých podporíte túto nevyhnutnú opravu. Do pozornosti dávame tiež publikáciu „Duchovná turistika cez vrchy Svätého Písma“, ktorá je adresovaná všetkým duchovno-zdatným kresťanom.

Prosíme o pomoc, kto môžete, prispejte.

Vopred ďakujeme.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987

Celodiecézna adorácia – JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ

Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský na novembrových kňazských rekolekciách predstavil pastoračný plán pre Spišskú diecézu na školský rok 2023/2024. Hlavnou témou tohto pastoračného plánu bude „Ježišova cesta do Emauz“, začne sa Prvou adventnou nedeľou (t.j. 3. decembra 2023) a bude pokračovať v troch etapách až do leta 2024.

V prvej etape, ktorá bude trvať po 3. nedeľu v období cez rok, čo je Nedeľa Božieho slova, sa zameriame pastoračne na počúvanie a prijatie. Symbolom tejto etapy bude svieca.

Druhá etapa začne Nedeľou Božieho slova a potrvá až do Veľkej noci. Náplňou bude sústredenie sa na prvenstvo Božieho slova, pričom symbolicky budeme mať pred sebou knihu Biblie.

Záverečná etapa ponúknutého pastoračného plánu bude trvať od Veľkej noci do konca mesiaca jún. V tomto období uprieme pohľad najmä na centralitu Eucharistie, pričom ako symbol tejto etapy bude kríž.

Každá etapa tejto cesty bude začínať Eucharistickou adoráciou. Preto Vás, milovaní bratia a sestry, srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Prvá spoločná adorácia bude v sobotu 2. decembra 2023 o 17:00 hod. v mestách: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo …, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie.

______________________________________

Diecézna adorácia aj vo Vysokých Tatrách:

Pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy.
Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční u nás vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci v sobotu 20. januára 2024 o 18:00 hod.

Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.

___________________________________________

Druhá etapa cesty pastoračného projektu začína na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova, ktorá pripadá na 21. januára 2024 a bude pokračovať až do Veľkej noci 2024.

Pohľad bude upriamený na Božie slovo.

Ježiš začne emauzským učeníkom vysvetľovať význam Písma vo vzťahu k Nemu. Jeho odpoveď vychádza z ich otázok, no kladie ich z iného uhla pohľadu a otvára ich širšej perspektíve. Kým sa tí dvaja spolu rozprávajú, nevedia sa ubrániť ľútosti, pretože sa naďalej pozerajú na veci zo svojho úzkeho uhla pohľadu a to ich dusí. Ježiš pozdvihuje úroveň rozhovoru a sprevádza oboch učeníkov krok za krokom k stále hlbšiemu porozumeniu.

Opätovné zameranie sa na Božie slovo je nevyhnutné na osvetlenie tajomstva života, znovuobjavenie dôvodov nádeje a zmenu smeru cesty. Dobre vieme, že kontakt s Božím slovom je pre nás životne dôležitý, ale často sa tento kontakt obmedzuje na povrchné čítanie alebo viac-menej hĺbkové poznanie iba samotného textu avšak bez spätnej väzby a následkov. Potrebujeme obnoviť prvenstvo Svätého písma v našom živote. Spoznať Ježiša a byť s Ježišom je dnes možné predovšetkým prostredníctvom vytrvalého rozjímania o Božom slove, ktoré je zhrnuté v Kristovi.

„Neznalosť Písma je v skutočnosti neznalosťou Krista.“ (sv. Hieronym)

Symbolom tejto etapy bude BIBLIA.