Hlavná ponuka

TV LUX

Muzikál "Kľúč k premene"

Krátke správy TV LUX zo 7.5.2018 v 4:30 minúte - informácia o muzikálovom predstavení tatranských birmovancov, ktoré sa uskutočnilo 29.4.2018

Beh pre Ježiša 1.1.2017 - reportáž TV LUX

https://www.facebook.com/behprejezisa/

Odkaz na ďalšie fotky z Behu pre Ježiša 1.1.2017

Týždeň s farnosťou Vysoké Tatry

V týždni od 26.10. – 1.11.2015 Televízia LUX v relácii „Týždeň s...“ vysiela príspevok o našej farnosti.

My sa cez týždeň modlíme za šírenie zvesti o Božom Kráľovstve prostredníctvom tejto našej televízie.

Prosím aj o osobné modlitby za toto dobré dielo.

Záznamy sv. omší z Vysokých Tatier

Záznam sv. omše z farského kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci 14.6.2015

 

Záznam slávnostnej odpustovej svätej omše zo dňa 12.10.2014 spojenej s poďakovaním za zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.