Hlavná ponuka

11.08.2014 Chvála, ako moja odpoveď na Božiu lásku

      V nedeľu 10. augusta sme sa v kostole v Starom Smokovci po svätej omši o 19.00 hod. modlili modlitbu chvál. Chvála je naša odpoveď na to, kým je Boh a aké veľké veci nám urobil. Je to odpoveď na Božiu...

11.08.2014 PloDar ... lebo plodnosť je dar

      Objav... Čo každý pár potrebuje vedieť... Čo každá žena má právo vedieť...       10. 8. 2014 sa v našej farnosti uskutočnila prednáška prirodzeného plánovania...

09.08.2014 Farský denný tábor pre najmenších

      Od 4. – 8. 8. 2014 sa v našej farnosti Vysoké Tatry konal farský denný tábor pre najmenších vo veku od 3 do 7 rokov s témou: „Nechajte maličkých prichádzať ku...

02.08.2014 Denný detský tábor

      V dňoch 28. 7. – 1. 8. 2014 sa v našej farnosti Vysoké Tatry organizoval prvý denný detský tábor.       Deti počas piatich dní uvažovali nad darmi ako je zem, oheň, voda, vzduch a...

07.07.2014 Rozlúčka s pánom kaplánom Alexandrom Líškom

      Poslednú sv. omšu, po plodných štyroch rokoch pôsobenia v našej farnosti, odslúžil 7. júla 2014 pán kaplán Alexander Líška.       Mení svoje pôsobisko a...

05.07.2014 Svätá omša pri Sliezskom dome

      V sobotu 5. júla, bola pod majestátnym Gerlachom pri Sliezskom dome svätá omša.         "Múdrosť znamená prijať do svojho života Boha a riadiť sa ním, pokora zase vidieť vo svojom blížnom...

30.06.2014 Deň farnosti

      Tohoročný deň farnosti sme slávili v nedeľu 29. júna 2014 a bol venovaný rodine. Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bol vzácny človek dôstojný pán páter Pavol Uličný, ktorého s...

30.06.2014 Rozlúčka s pánom kaplánom Patrikom Tarajom

      26. júna 2014 sme poďakovali pánu kaplánovi Patrikovi Tarajovi za jeho dvojročné pôsobenie v našej farnosti.       Bol pre nás veľkým darom a obohatením. Jeho kroky vedú na...