Hlavná ponuka

Pôstna aktivita

Popolcovou stredou začíname v našej farnosti pôstnu aktivitu s názvom „Ja som svetlo sveta.“ Jej cieľom je 40 dní vnímať Božie svetlo v mojom dni a to prostredníctvom zobúdzania sa a zaspávania s Ježišom Kristom. Aktivita má dve časti: rannú a večernú.
Ráno, hneď ako otvorím oči, poviem Bohu: „ahoj Otec“. Môj prvý pozdrav bude patriť nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach. Pozdravím ho a pozvem do dňa, ktorý je predo mnou.
Večer, pred spaním spytovanie svedomia. Sadnem si a preberiem si deň, ktorý som prežil. Pustím si film svojho dňa od chvíle ako som sa zobudil. Najskôr sa snažím vidieť, kde cez tento deň bol so mnou Boh a kde som bol ja s ním. Chvíle, situácie, ľudí, ktorých mi On poslal, kde On v mojom dni konal. Pri týchto chvíľach sa zastavím, vyteším sa z nich. Z toho, že On bol so mnou, že ma niesol, držal, chránil...
Potom sa snažím vidieť, kde cez tento deň som zlyhal v láske, kde som mal zatvrdlivé, nenávistné, sebecké srdce. Moje zlé myšlienky, slová, skutky. Kde som mohol konať a nekonal som. Tieto zlyhania si priznám, oľutujem, ale nezdržiavam sa pri nich. Uznám, oľutujem a idem ďalej.

Každý, kto sa zapojil do aktivity, dostal 40 samolepiek. Každá samolepka symbolizuje jeden deň, kedy ste ráno povedali „ahoj Otec“ a večer ste si spytovali svedomie. Najneskôr každú nedeľu donesiete príslušný počet samolepiek do kostola a vhodíte ho do krabičky na stolíku. V kostole v Novom Smokovci bude veľký banner. Na tento banner sa budú tieto samolepky lepiť, čím budeme spoločne vytvárať obraz: „Ježiš Kristus – svetlo sveta“, ktorý nakoniec poskladaním všetkých samolepiek vznikne.

Galéria obrázkov