Hlavná ponuka

30.07.2022 Púť k Zdenke

V poslednú júlovú sobotu sme putovali na duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou do Krivej na Orave. Svätá omša sa slávila vonku, blízko kostola. Slúžil ju pán farár Marián Kuffa zo Žakoviec,...

16.07.2022 20 rokov farského kostola

Za 20 rokov od ukončenia stavby kostola a jeho posvätenia sme ďakovali Pánu Bohu svätou omšou 17. júla 2022. Hlavným celebrantom bol otec biskup Andrej Imrich. Svätú omšu obetoval za všetkých žijúcich i...

05.07.2022 Sliezsky dom

Spomienka na svätého Jána Pavla II. Spomienková svätá omša na svätého Jána Pavla II., patróna horských záchranárov, sa konala 5. 7. 2022 na Sliezskom dome. V tento deň oslavujeme aj sviatok...

02.07.2022 Cyklopúť do Levoče

V duchu „Roka rodiny“, vyhláseným Svätým otcom v Ríme, sa konala aj púť na Mariánskej hore. Témy: Rodina, láska, povolanie a cesta k svätosti boli programom pútnického týždňa. Po dlhšej...

26.06.2022 Deň farnosti

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla vo farskom kostole v Novom Smokovci sa konala v nedeľu 26. 6. 2022. Hlavným celebrantom bol vdp. Juraj Drobný. Povzbudil nás k dennému čítaniu Svätého písma, v ktorom nájdeme odpoveď...

16.06.2022 Božie Telo

Cirkev nás povzbudzuje, aby sme vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti. V deň slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 16. 6. 2022 sme išli v procesii z farského kostola v Novom Smokovci do kostola v...

22.05.2022 Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 22. mája 2022 prijalo osemnásť tatranských detí prvýkrát Eucharistiu. Modlime sa za ne i za ich rodičov, aby vždy hľadali oporu v najväčšom priateľovi – Ježišovi.

18.04.2022 Beh pre Ježiša

Veľkonočný pondelok 18. apríla 2022 sme mohli znovu vybehnäť spoločne na krížovú cestu nad Starým Smokovcom. Pri kríži na vrchu sme sa povzbudili Božím slovom, ktoré nám prečítal pán farár Róbert...