Hlavná ponuka

Deň farnosti

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla vo farskom kostole v Novom Smokovci sa konala v nedeľu 26. 6. 2022. Hlavným celebrantom bol vdp. Juraj Drobný. Povzbudil nás k dennému čítaniu Svätého písma, v ktorom nájdeme odpoveď na každú životnú situáciu.
Po skončení svätej omše požehnali autá a všetci boli pozvaní na výborný guláš.
Nasledoval program pre deti. Návšteva dreveného kráľovstva, hry, lezecká stena i nafukovacia šmýkačka. Na fare si deti vyrábali ružence.
Potom sme sledovali prezentáciu rodiny Kurpita z Ukrajiny. Predstavili nám svoju krajinu, dedinku, v ktorej bývajú i aktivity, ktoré doma vykonávali. Zahrali i na typickom ukrajinskom hudobnom nástroji - bandura. Na záver sme si spolu zaspievali, že sme jedna rodina v Kristovi.
O 15-tej sme sa pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním. 
Deň farnosti sme ukončili pri kávičke, koláčiku a inštrumentálnej hudbe v podaní Jamesa Evansa.

Vďaka Pánu Bohu za nádherný deň i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli.

Galéria obrázkov