Hlavná ponuka

Púť k Zdenke

V poslednú júlovú sobotu sme putovali na duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou do Krivej na Orave. Svätá omša sa slávila vonku, blízko kostola. Slúžil ju pán farár Marián Kuffa zo Žakoviec, spolu s ďalšími kňazmi, za účasti Sestier z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža a za bohatej účasti ostatných pútnikov z rôznych kútov Slovenska.
Na začiatku svätej omše nám pán farár Marián Kuffa krásne vysvetlil, čo znamená pokloniť sa Krížu – Bohu. Nie je to iba úkon pokľaknutia a prežehnania sa. Klaňať sa Bohu je treba v duchu a v pravde – ako povedal Pán Ježiš Samaritánke pri studni... Pre mňa to znamená: „Ježišu, nie všetkému v mojom živote rozumiem, ale všetky tvoje príkazy a zákazy chcem do bodky splniť“ – v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! Prijatím kríža vo svojom živote, tak ako ho prijala blahoslavená Zdenka – môžem pomôcť ku spáse nielen sebe, ale aj tým, na ktorých mi záleží...
Po svätej omši nás čakalo milé agapé – chutné koláčiky a voňavá káva, ktoré nám z dobrého srdca pripravili štedrí Krivania.
Vďaka ti, Zdenka, že nás všetkých spájaš, oroduješ za nás a čakáš nás v nebi!

Galéria obrázkov