Hlavná ponuka

20 rokov farského kostola

Za 20 rokov od ukončenia stavby kostola a jeho posvätenia sme ďakovali Pánu Bohu svätou omšou 17. júla 2022. Hlavným celebrantom bol otec biskup Andrej Imrich. Svätú omšu obetoval za všetkých žijúcich i zomrelých staviteľov a dobrodincov nášho chrámu. Slávnosti sa zúčastnil pán farár Štefan Mordel, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že kostol stojí. Prítomný bol aj pán primátor mesta Ján Mokoš. Pri tejto príležitosti daroval farnosti pamätnú plaketu.

Galéria obrázkov