Hlavná ponuka

28.12.2014 Jasličková pobožnosť

      V nedeľu 28. decembra, na sviatok Svätej rodiny, sa vo farskom kostole v Novom Smokovci konala jasličková pobožnosť v podaní našich detí. Piesňami i básňami priblížili tajomstvo narodenia malého Ježiška a...

25.12.2014 Betlehem v Novom Smokovci

      Pri polnočnej sv. omši náš pohľad bol upriamený na nový betlehem, ktorý je vo farskom kostole v Novom Smokovci. Veľkým prekvapením bol počet postáv v betleheme. Ďakujeme darcovi betlehema za tento dar. 

09.12.2014 Odpustová slávnosť

      Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. 12. 2014 sme v kostole v Starom Smokovci, zasvätenom tomuto titulu, slávili odpustovú sv. omšu. Ďakujeme za prítomnosť medzi nami hlavnému celebrantovi vdp. ThLic....

27.11.2014 Biblické stretnutia

      V našej farnosti sa počas adventu konajú katechézy na tému evanjelisti. Tieto stretnutia budú 1.12., 9.12., 15.12. a 23.12.2014 o 17:45 po sv. omši na farskom úrade. Prosíme vás, aby ste si doniesli...

23.11.2014 Darovanie krvi

      V nedeľu 23.11.2014, na Sviatok Krista Kráľa, od 9:00 do 11:30 poskytli pracovníci Národnej transfúznej služby v Poprade možnosť darovať krv na fare v Novom Smokovci. Všetkým 21 darcom, ktorí darovali...

27.11.2014 Rorátne sv. omše

      Aj tento rok počas adventného obdobia slávime rorátne sv. omše. V Novom Smokovci: 2.12., 4.12., 9.12., 11.12. a 16.12. o 06.15 hod. V Tatranskej Lomnici: 3.12. a 10.12. o 06.15 hod. Rorate, caeli de super - Roste, nebesia z...

01.11.2014 Túra na Batizovské pleso

      Prvý deň jesenných prázdnin sa naši mladí vybrali na Batizovské pleso, Sliezsky dom a niektorí pod Poľský hrebeň.       Počasie počas týchto dní bolo veľmi...

29.10.2014 Pobožnosti na cintoríne

      Na sviatok všetkých svätých (1.11.) boli na cintoríne v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici pobožnosti.      Od pondelka 3.11. do konca týždňa bude po každej sv. omši na cintoríne v Novom...