Hlavná ponuka

24.02.2020 Batôžkový ples

V poslednú fašiangovú sobotu 22. februára 2020 sa v našej farnosti uskutočnil ôsmy ročník Farského batôžkového plesu. I tentokrát sme sa radovali zo spoločného stretnutia a zábavy. Chutilo nám...

26.01.2020 Bál svätých

V sobotu 25. januára 2020 sa uskutočnil ôsmy ročník Bálu svätých a biblických postáv. Tentokrát bol na ľade v Starom Smokovci pri Hrebienok resorte. Stretli sa tu mnohí svätí i biblické postavy. Ďakujeme...

07.01.2020 Dobrá novina

Farnosť Vysoké Tatry sa aj v tomto roku zapojila do vianočnej koledníckej akcie eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojenej so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Na sviatok Troch kráľov koledovalo...

06.01.2020 Beh pre Ježiša

Aj tento rok sme sa 1. januára popoludní opäť stretli a znova sme bežali už náš tradičný novoročný Beh pre Ježiša na Tatranskú Polianku a späť. Naším cieľom nie je vyhrať, zlepšovať si kondíciu,...

29.12.2019 Svedok svetla

Jasličková pobožnosť s názvom SVEDOK SVETLA sa uskutočnila 26. 12. 2019 vo farskom kostole. Videli sme krásny príbeh, ktorý spojil osobu apoštola Jána s postavou Malého princa.

22.12.2019 Tereza a jej deti

Vianočný koncert našich mladých umelcov z hudobnej školy v Poprade pod názvom „Tereza a jej deti“ sa uskutočnil 22.12.2019 o 18:00 hod. v kostole v Novom Smokovci.

15.12.2019 Koncert Adoremus

15.12.2019 Mimoriadni rozdávatelia

V nedeľu 15. 12. 2019 boli vo farskom kostole uvedení noví mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. Na túto službu boli vybraní, pripravení a biskupským dekrétom odsúhlasení Peter Kukoľ, Stanislav...