Hlavná ponuka

09.01.2015 Dobrá novina

      Aj naša farnosť sa zúčastnila koledovania s Dobrou novinou. Bol to už 3. ročník koledovania v našej farnosti.       27. december bol pre detičky dňom plným zážitkov a radosti z pocitu, že sme pomohli deťom v...

01.01.2015 Záver roka

      V posledný deň roku sme bilancovali a prišli sme sa poďakovať za prežitý čas, ktorým nás Nebeský Otec obdaroval.        Pred Sviatosťou oltárnou sme prosili o silu, aby sme dokázali...

30.12.2014 Svetlo prežiarilo tmu

      Vo farskom kostole v Novom Smokovci účinkovala skupina K:MUSIC a jej hostia. Predstavili krásny a bohatý kultúrny program v duchu vianočnej atmosféry. Na koncerte zazneli piesne s vianočnou tematikou, tradičné koledy v novom...

28.12.2014 Jasličková pobožnosť

      V nedeľu 28. decembra, na sviatok Svätej rodiny, sa vo farskom kostole v Novom Smokovci konala jasličková pobožnosť v podaní našich detí. Piesňami i básňami priblížili tajomstvo narodenia malého Ježiška a...

25.12.2014 Betlehem v Novom Smokovci

      Pri polnočnej sv. omši náš pohľad bol upriamený na nový betlehem, ktorý je vo farskom kostole v Novom Smokovci. Veľkým prekvapením bol počet postáv v betleheme. Ďakujeme darcovi betlehema za tento dar. 

09.12.2014 Odpustová slávnosť

      Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. 12. 2014 sme v kostole v Starom Smokovci, zasvätenom tomuto titulu, slávili odpustovú sv. omšu. Ďakujeme za prítomnosť medzi nami hlavnému celebrantovi vdp. ThLic....

27.11.2014 Biblické stretnutia

      V našej farnosti sa počas adventu konajú katechézy na tému evanjelisti. Tieto stretnutia budú 1.12., 9.12., 15.12. a 23.12.2014 o 17:45 po sv. omši na farskom úrade. Prosíme vás, aby ste si doniesli...

23.11.2014 Darovanie krvi

      V nedeľu 23.11.2014, na Sviatok Krista Kráľa, od 9:00 do 11:30 poskytli pracovníci Národnej transfúznej služby v Poprade možnosť darovať krv na fare v Novom Smokovci. Všetkým 21 darcom, ktorí darovali...