Hlavná ponuka

09.03.2014 Stolnotenisový turnaj

      Na prvú pôstnu nedeľu 9. marca 2014 to na našej fare opäť žilo. Konal sa farský stolnotenisový turnaj. Účastníci boli rozdelení do troch vekových kategórií, v ktorých bojovali...

03.03.2014 Farský ples

      V poslednú fašiangovú sobotu 1. marca 2014 sa v našej farnosti konal II. ročník farského batôžkového plesu. Po úvodnom privítaní pána farára, spoločnej modlitbe a kapustnici...

17.02.2014 Koncert sakrálnej hudby

      V rámci roku Sedembolestnej Panny Márie sme mali možnosť v nedeľu 16. februára 2014 započúvať sa do skladieb rôznych domácich i svetových interpretov v podaní pedagógov Katolíckej univerzity v...

10.01.2014 Novoročná farská túra

      Popoludnie sviatku Zjavenia Pána sme viacerí prežili obdivovaním Božej veľkosti v prírode. Cieľom našej novoročnej „trojkráľovej“ túry bola chata Plesnivec (niektorí to riskli aj ďalej...). I...

02.02.2014 Bál svätých

      Na sviatok Obetovania Pána 2.2.2014 sa naša fara zmenila na malé nebo. Konal sa tu bál svätých a biblických postáv. A bolo veselo... a nielen deťom... Znova sme sa niečo nové dozvedeli, zasúťažili...

07.01.2014 Beh pre Ježiša

      Šport a vyznanie viery v Ježiša ide dokopy. Presvedčilo sa o tom vyše štyridsať účastníkov „Behu pre Ježiša“, ktorý sa uskutočnil v našej farnosti na nový rok 1.1.2014. Za...

16.12.2013 Sviatosť birmovania

      27. októbra 2013 sme mali v našej farnosti veľký sviatok. Po roku prípravy prijalo našich tridsaťpäť birmovancov plnosť darov Ducha Svätého vo sviatosti birmovania, ktorú im vyslúžil...

13.01.2014 Deň farnosti

      1. júla 1943 zriadil Boží sluha Ján Vojtaššák, spišský biskup, farnosť Vysoké Tatry. Tento rok je teda 70. výročie založenia našej farnosti. Narodeniny našej farnosti sme spoločne...