Hlavná ponuka

06.09.2014 8. deň misií

      V rannej misijnej kázni na tému MODLITBA sa páter Martin zamyslel nad podobenstvom o farizejovi a mýtnikovi. Podľa Lukáša 18, 9-14 farizej, posadnutý svojou vlastnou cnosťou, je protikladom vyberača daní, ktorý...

05.09.2014 7. deň misií

      Piatok, deň Utrpenia Pána. Misijná kázeň pátra Martina pri rannej sv.omši bola zameraná práve na UTRPENIE. Sú rôzne cesty životom – široké, úzke, pohodlné i ťažké. Aj...

04.09.2014 6. deň misií

      Ranná sv. omša bola na tému VIERA. Páter Václav zdôraznil, ako je potrebné, aby sme mali vieru v ťažkých životných situáciach, aby sme sa nepoddávali, ale aby sme cez vieru dokázali prijať...

03.09.2014 5. deň misií

      Ranná svätá omša v Novom Smokovci a večerná v Tatranskej Lomnici boli venované téme CIRKEV. Toto slovo dnes nie je populárne a v ľuďoch vzbudzuje rozličné pocity. U niekoho sklamanie z predstaviteľov Cirkvi, u...

02.09.2014 4. deň misií

      Pri rannej svätej omši, na tému SPOVEĎ, sme sa spoločne zamysleli nad hodnotou sviatosti zmierenia, ktorá je v prvom rade stretnutím s Milosrdným Otcom, ktorý nám nechce počítať naše hriechy, ale chce...

01.09.2014 3. deň misií

      Bohatý program prvého septembrového dňa sme začali sv. omšou v Novom Smokovci, ktorú slávil páter Václav na tému HRIECH. Poukázal na zlo, ktoré vládne vo svete cez ľudskú slabosť,...

31.08.2014 2. deň misií

      Dnešnú nedeľu sme vo farnosti naplno prežívali s našimi pátrami.       Stretnutie s mládežou       Po dopoludňajších sv. omšiach s misijnou kázňou v Novom Smokovci sa...

30.08.2014 Začali misie

      Naša farnosť dnes otváracou sv. omšou o 18:00 hod. vo farskom kostole v Novom Smokovci, s privítaním redemptoristov otcov Václava a Michala, vstúpila do požehnaného času misií.       V kostole v...